Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Digital julkalender tar strid för ofödda

En annorlunda julkalender med argument till de oföddas försvar. Det har prolife-organisationen Människovärde på sociala medier, med en lucka varje dag fram till julafton.

Ett annat aktuellt initiativ för de ofödda var föreningen Livsvals virtuella manifestation inför Livets söndag.

Nyheter · Publicerad 12:30, 18 dec 2020

Prolife-organisationen Människo­värde har i år en egen julkalender på Instagram och Facebook. Bakom varje ”lucka” finns argument för de ofödda barnens rätt att leva.

Texterna är hämtade från boken Till de oföddas försvar: argument och motargument i abortdebatten av Randy Alcorn (originaltitel Pro-life answers to pro-choice arguments).

Några exempel på vanliga argument för abort som tas upp är: ”Det är osäkert när det mänskliga livet börjar”, ”Fostret är bara en del av kvinnans kropp” och ”Rätten till abort är grundläggande för kvinnans frigörelse”.

Ett av argumeten i kalendern – ”Även om de ofödda är levande varelser, har de färre rättigheter än kvinnan” – besvaras bland annat med följande motargument:

”En mor har lika mycket rätt att leva som vilket barn som helst. Men vid nästan samtliga aborter är moderns rätt att leva ingen aktuell fråga eftersom hennes liv inte är hotat. Vad som står på spel vid en abort är moderns livsstil kontra barnets liv. Rätten till en viss livsstil är aldrig absolut eller ovillkorlig; den är alltid beroende av den effekt den har på andra människor. En människas rätt till en önskad livsstil är inte större än en annan människas rätt till liv.”

Boken Till de oföddas försvar är på nästan 500 sidor och gavs ut på svenska 2013. På julafton lottas den ut bland Människo­värdes följare.

I lördags, den 12 december, arrangerade prolife-organisationen Livsval ett annat initiativ för de ofödda barnens rätt till liv. Det var en virtuell manifestation inför Livets söndag, som firades den tredje advent.

Organisationen skrev på Facebook att de ville fira ”Livets värde och värdighet, och sätta fokus på sådant som hotar människovärdet, som abort, selektiv fosterdiagnostik och dödshjälp”.

På det digitala eventet hölls tal av bland andra Mats Selander och Åsa-Karin Brunninge. Talen går att se i Facebookgruppen ”För ett Sverige där ingen önskar abort”.

Vad som står på spel vid en abort är moderns livsstil kontra barnets liv.

Omstart i Ringhals försenas ytterligare

Återstarten av reaktor 4 i Ringhals kärnkraftverk har försenats i tre veckor till och är nu... söndag 29/1 17:00

Israelisk teknik ska få öken i norra Indien att blomstra

Indien. I Israel är man specialister på att få torr mark att blomstra. Nu används israeliska... söndag 29/1 15:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10