Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
2 Korintierbrevet 4:17

Världen idag

Dick Harrison: Förföljda kristna får inga rubriker

”En läsvärd bok.” Så beskriver historikern Dick Harrison Jacob Rudenstrands bok om religionsfrihet.

I recensionen i SvD lyfter han bland annat att dagens förföljelse av kristna knappt får någon medieuppmärksamhet.

Nyheter · Publicerad 11:00, 10 aug 2022

Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, har skrivit boken Den första rättigheten, som har underrubriken Frihet till religion. Frihet från religion.

Nu har historikern Dick Harrison skrivit en recension av den i Svenska Dagbladet. Harrison återger Rudenstrands ord om frihet från kyrkans tvång genom historien, men han lyfter samtidigt nutida exempel på när människor inte har ”frihet till” religion.

”I dagens samhälle kan det vara starkt stigmatiserande för en politiker att offentligt bekänna att vederbörande inte är agnostiker eller ateist”, skriver han.

Harrison påpekar vidare att de flesta som jagas för sin tro skull är kristna, men att medier sällan rapporterar om det.

”Boko Harams kristendomsförföljelser i Nigeria leder tankarna till martyrhistorier från romarrikets värsta dagar, men de får inga större rubriker i Sverige. Det är som om vi har låtit problemkomplexet som sådant skjutas bakåt i tiden, in i historien, och därmed väljer att ignorera det ovedersägliga faktum att bristen på religionsfrihet än i dag leder till blodiga våldskaskader”, skriver Harrison.

Dick Harrison konstaterar i början av sin recension att Rudenstrands bok ”definitivt inte är heltäckande, vad gäller ämnet” men anser samtidigt att den är läsvärd, och det märks att han går i gång på ämnet.

”Historiskt sett är religionsfrihet ett radikalare koncept än de flesta svenskar inser”, skriver han.

Enligt Harrison är Jacob Rudenstrands bok en bra diskussionsbok som väcker tankar.

”Vad som främst fastnar i minnet är den besynnerliga religionsblindhet som har etablerat sig som övergripande tankemönster i vårt sekulariserade samhälle. Här har Rudenstrand en viktig poäng. All vår hittillsvarande mänskliga erfarenhet visar med eftertryck att snäva tankesätt, i synnerhet intolerans och oförståelse inför andra människors existentiella uppfattningar, kan få farliga, stundom dödliga, konsekvenser för samhället”, skriver Harrison.

Det är som om vi har låtit problemkomplexet som sådant skjutas bakåt i tiden, in i historien ...

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Putin trappar upp sitt krig – hur ska vi som kristna tänka?

Ledare I helgen har Vladimir Putin annonserat ”folkomröstningar” i de ockuperade regionerna Luhansk,... fredag 23/9 00:10

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas... torsdag 22/9 00:10

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som... torsdag 22/9 00:10

Hemliga dokument får granskas i Trump-utredning

USA. USA:s justitiedepartement får återigen tillåtelse att granska de hemliga dokument som beslagtogs... söndag 25/9 07:00

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...
Följ Världen idag i sociala medier