Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

En majoritet av alla FN-länder ställer sig bakom det omdiskuterade migrationsavtalet om migration. Men i Sverige intensifieras kritiken. Foto: Craig Ruttle/AP/TT

Det stormar kring FN:s migrationsavtal

Även i Sverige väcks nu kritik mot regeringens planer på att underteckna ett globalt migrationsavtal den 10-11 december. – Det är märkligt att oppositionen inte fått någon information, säger Moderaternas talesperson Johan Forsell.

Nyheter · Publicerad 16:46, 26 nov 2018

Världen idag har i flera artiklar berättat om avtalet och hur det ena landet efter det andra valt att hoppa av. Nu senast Israel som meddelad sitt avhopp i förra veckan. Det omdiskuterade ramverket kallas "Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” och får stöd av en stor majoritet av världens länder. Men USA, Ungern och Australien är andra exempel på nationer som är kritiska till förslaget och alltfler länder uttrycker nu sin tveksamhet.

I helgen krävde Moderaternas migrationspolitiska talesperson Johan Forssell iExpressen att den svenska regeringen redogör för de förhandlingar man haft kring avtalet under det senaste året. 

– Det är möjligt att regeringen har gjort vad man behövt göra, men det är märkligt att oppositionen inte fått någon information, säger Forsell. 

Hittills har det, enligt honom, bara varit ett informationsmöte i riksdagen, i mars i år. Och M har inte tagit ställning till om dokumentet bör skrivas under, påpekar han. 

– Vi tror på internationellt samarbete, inte minst i migrationsfrågorna – och det kan finnas en del gott i detta. Många migranter far väldigt illa runtom i världen. Men det finns också frågetecken. Risken är ju att det här avtalet kan bli tvingande på sikt, säger Johan Forssell. 

En av de mest kritiserade punkterna i förslaget är att stoppa tilldelning av medel till medier som anses främja intolerans och diskriminering mot invandrare.

Detta riskerar att öppna för godtyckliga tolkningar och försök att styra vad medier kan rapportera kopplat till invandringsfrågor, menar bland andra Sverigedemokraterna som är motståndare till avtalet.

Carolin Dahlman, ledarskribent på liberala Kristianstadsbladet, är en av ett fåtal skribenter i Sverige som hittills lyft upp frågan om migrationsavtalet. Hon skriver i en ledare:

"Avtalet är för omfattande, för ogenomtänkt och kan verkligen få svåra konsekvenser för svenska kommuner och skattebetalare. Det behövs verklighetsanknytning i migrationsdebatten – inte fler svulstiga världsfrånvända papper”.

Regeringen lade under torsdagen ut ett antal frågor och svar om avtalet på sin webbplats med anledning av den tilltagande kritiken. Där betonar man att nationell suveränitet på migrationsområdet är en av grundprinciperna. Man hävdar vidare bland annat att det finns ”fullt skydd för yttrandefriheten” i avtalet.

”Migrationsramverket påverkar inte staters möjlighet att besluta om exempelvis uppehållstillstånd, viseringar och gränsfrågor. Samtidigt betonar migrationsramverket uttryckligen alla migranters mänskliga rättigheter”, skriver regeringen.

Eftersom regeringsfrågan ännu är olöst finns ännu en viss osäkerhet kring Sveriges undertecknande.

Söndagen den 2 december planeras en demonstration mot migrationsavtalet i Stockholm.

Migrations-ramverket påverkar inte staters möjlighet att besluta om exempelvis uppehållstillstånd, viseringar och gränsfrågor. Samtidigt betonar migrations-ramverket uttryckligen alla migranters mänskliga rättigheter

Indisk pionär: Så fick vi se boom i våra kyrkor

Församlingstillväxt. Grundaren av en av världens mest expansiva kristna rörelser, indiern Victor John, deltog nyligen i... söndag 25/10 19:00

Böner kan nu skickas till Västra muren

Israel. Traditionen att lämna bönelappar i Västra muren i Jerusalem är nu plötsligt tillgänglig för hela... söndag 25/10 15:00

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...