Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn.
Romarbrevet 8:14

Världen idag

Foto: Erik G Svensson

”Den enskildes samvete den bästa tillgången”

Den som lyssnar till vårdförbunden kan få intrycket att samvetsfrihet för vårdpersonal är en ickefråga. Såväl Vårdförbundet som Läkarförbundet och Barnmorske­förbundet har tydligt sagt nej till en samvetsklausul. Men bland dem som jobbar inom vården är det många som är positiva till samvetsfrihet, och röster höjs nu mot förbundens kategoriska inställning.

Nyheter · Publicerad 00:00, 17 mar 2014

– Vi har en lagstiftning som ger kvinnor rätt till abort. Det kan man ha olika uppfattningar om, men det är svårt att som personal hävda sin egen åsikt gentemot patienterna.
Orden är Thomas Flodins, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd som väljer att säga nej till samvetsfrihet inom vården. I och med det följer man i Vårdförbundets och Barnmorskeförbundets fotspår. Men den uppfattning barnmorskan Ellinor Grimmark, som anmält sitt fall till Diskrimineringsombudsmannen då hon nekats en utlovad tjänst för att hon inte ville medverka vid aborter, representerar är inte så sällsynt inom vården som det kan tyckas utifrån förbundens ställningstagande.

I en avhandling från Umeå universitet 2007 om gynekologer och barnmorskor i svensk abortvård undersöktes om man ansåg att det borde finnas rätt att vägra delta i arbetet med aborter av "personliga skäl". Bland barnmorskorna och gynekologerna instämde 64 procent av männen i att det skulle vara tillåtet och 41 till 48 procent av kvinnorna.
Henrik Anckarsäter, överläkare och professor vid Göteborgs universitet, är en av dem som reagerat på Läkarförbundet ställningstagande mot samvetsfrihet.
– De gör helt fel, min uppfattning är att hälso- och sjukvårdspersonalen har en unik roll i förhållande till medmänniskorna. Då måste man ha regler som verkligen är absoluta för vår profession, där är jag väldigt kritisk till hur den etiska diskussionen har utvecklats. Jag har svårt att komma på något område där man verkligen sätter ner foten och säger stopp.

Han menar att Läkarförbundet är villiga att gång på gång revidera etiska regler och hitta argument utifrån bedömningar om risk och nytta.
– Så är det tyvärr också med Smer (Statens medicinsk-etiska råd, reds. anm.) De diskuterar och argumenterar och kommer ungefär fram till att allt är okej.
Henrik Anckarsäter tycker att diskussionen om samvetsfrihet blivit för snäv. Vårdpersonalens samvete är en barriär och handlar om något annat än personliga nycker, betonar han.
– Samvetsfrihet är inte att en människa kan arbeta efter lösa idéer bara. Ett äkta samvete, upplyst av läkaretiken och traditionen, är egentligen den enda garanten vi har för att inte sjukvården på nytt hamnar i katastrofer som vi hamnat i gång efter annan under 1900-talet. Vi måste se den enskilda personens samvete som den bästa tillgången vi har i medicinsk etik.

I dag kopplas samvetsfrihetsfrågan till abort, men Henrik Anckarsäter vill också lyfta in diskussionen om eutanasi, dödshjälp.
– Det som bekymrar mig oerhört mycket är eutanasiutvecklingen i Holland och Belgien. Moderna etiker avfärdar ofta "slippery slope" [hal utförsbacke, red anm] som argument. Men man ser så extremt tydligt hur det blivit exakt som man befarade. Människor som är olyckliga, har psykiska problem eller ligger andra till last får dödshjälp. Det finns föräldrar som eutanaserat barn med ryggmärgsbråck. Detta är för mig en fasanfull utveckling.

Henrik Anckarsäter tror att Sverige gått miste om många duktiga barnmorskor och gynekologer som valt andra inriktningar för att man inte velat medverka vid abort. Och för honom är det ingen tvekan om att samvetsfrihet är möjligt att kombinera med fri abort.
– Det handlar om en minoritet och jag ser inte att det ena utesluter det andra. En ökad betoning på enskilda personers samvete kanske också skulle leda till mer uppmärksamhet kring problemen med väldigt sena aborter.

Han hoppas nu på mer av diskussion om samvetets plats i vården, inte minst med tanke på att man inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att behöva hantera frågan om dödshjälp på allvar även i Sverige.
– Eutanasi skulle involvera i princip alla läkare. Det kan handla om remisser till en dödsklinik eller assisterat självmord. Jag skulle tro att en mycket stor del av Sveriges läkare inte kan tänka sig att medverka vid eutanasi. Det skulle då handla om att döva en hel yrkeskårs samveten.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

 

Fakta. Debatten om samvetsfrihet i vården

I de flesta länder i Europa finns bestämmelser om rätt till samvetsfrihet för vårdpersonal, inte sällan kombineras detta med fri abort. I Sverige finns ingen sådan bestämmelse. Socialminister Göran Hägglund (KD) menar att man ute på klinikerna kan ordna så att personer med samvetsbetänkligheter kan avstå att medverka vid aborter.

Barnmorskan Ellinor Grimmark har nyligen anmält sitt fall till Diskriminerings­ombudsmannen, DO, hon hade blivit lovad en tjänst som drogs tillbaka när det blev känt att hon inte ville medverka vid aborter. DO undersöker nu om man ska driva hennes ärende.

Sverige är sedan tidigare anmält av flera organisationer till Europarådet bland annat för brist på samvetsfrihet.

Reaktionerna på Paludan illustrerar värderingsglapp

Nyhetskommentar När jag satt på en parkbänk i Stadsparken i Borås ett par timmar innan Rasmus Paludan skulle dyka... lördag 14/5 00:10

Ärkebiskop Jackelén som talare vid Nyhemsveckan möter kritik

Pingst. Bland den kommande Nyhemsveckans talare, som annonserats på Facebook, står Svenska kyrkans... måndag 16/5 13:58

Vården manas vara uppmärksam på barnhepatit

Vård. Folkhälsomyndigheten uppmanar vårdgivare att vara uppmärksamma på fall av inflammation i levern,... måndag 16/5 07:00

Ryska specialförband pekas ut som hot

Sverige. Ryska specialförband som genomför sabotage eller insatser med kryssningsrobotar. I den... söndag 15/5 18:00

Degraderad Skånberg dåligt för KD

Ledare Än en gång inleder riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD) en personvalskampanj. I många tidigare... lördag 14/5 00:00

Lärjungaträning i Kambodja

Missionsglimten Skumpande på småvägar anländer vi till den lilla byn. Vi ska ha en workshop om lärjungaskap.... lördag 14/5 00:00

Ny metod väcker hopp om att läka hjärtskador

Sjukvård. En ny typ av cellterapi har potential att läka skador på hjärtat efter en infarkt, enligt cell- och... söndag 15/5 15:00

Man ska inte tillåta sig behandlas som en slagpåse

Israelkommentar Israel har känsliga säkerhetsintressen i Syrien, där relationer med Ryssland måste hanteras på ett...
Följ Världen idag i sociala medier