Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Den demokratiska majoriteten i USA:s representanthus försöker nu skrota förbudet mot att främja aborter internationellt. Foto: J Scott Applewhite/AP/TT

Demokrater vill återta stöd till utlandsaborter

Det förslag som USA:s demokratkontrollerade representanthus röstat igenom för att stoppa stängningen av delar av landets statsapparat, kan också innebära att förbudet mot att främja aborter internationellt upphävs. Det skriver Washington Examiner, som samtidigt påpekar att det är osannolikt att förslaget går igenom i senaten.

Nyheter · Publicerad 20:00, 9 jan 2019

Abortkritiker påpekar att förslaget från representanthuset skulle innebära, att president Donald Trumps förbud mot att ge bistånd till utländska organisationer som stöder rätten till abort rivs upp.

Denna policy, kallad Mexico City-policyn eller Skydd för livet i globalt hälsobistånd, innebär att utländska aktörer som tar del av amerikanskt bistånd måste avstå från att ”utföra eller aktivt främja abort som metod för familjeplanering”. De får heller inte, i sin tur, stötta organisationer som gör detta.

Demokraterna föreslår bland annat att utländska icke-statliga organsiationer som utför abort i enlighet med sitt lands lagar ska kunna ta emot amerikanskt bistånd, uppger Washington Examiner.

Förslaget skulle också innebära ökat stöd till FN:s befolkningsfond, som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa, med 5 miljoner dollar till totalt 37,5 miljoner dollar. Abortkritiker motsätter sig programmet, som de menar bidrar till ofrivilliga steriliseringar och tvångsaborter.

Det amerikanska utrikesdepartementet slopade sitt stöd till FN:s befolkningsfond 2017, efter kritik mot dess samarbete med Kina, som inte tillåter sina medborgare att ha mer än två barn. I det budgetförslag som nu antagits av demokraterna står det specifikt att Kina inte ska kunna ta del av amerikanska pengar ur fonden.

Har politikerna lärt sig läxan från förra valkampanjen?

Israelkommentar Man skulle kunna tro att med två val så tätt inpå varandra som april och september, borde resultaten bli ganska lika. Men det är verkligen inte...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...