Nyheter

De integrerar nyfrälsta afghaner i pingströrelsen

Christian Mölk, pastor i Timrå pingstförsamling och Stefan Beimark pastor i pingstkyrkan i Örnsköldsvik, tycker satsningen på afghaner och andra nysvenskar har tagits väl emot på Lappis. Foto: Lukas Berggren
Christian Mölk, pastor i Timrå pingstförsamling och Stefan Beimark pastor i pingstkyrkan i Örnsköldsvik, tycker satsningen på afghaner och andra nysvenskar har tagits väl emot på Lappis. Foto: Lukas Berggren
Ingela Blanck tror att många församlingar kan få uppleva en blomstringstid framöver. Foto: Lukas Berggren
Ingela Blanck tror att många församlingar kan få uppleva en blomstringstid framöver. Foto: Lukas Berggren
Masoud har bibelundervisning på farsi för det hundratalet frälsta afghaner som bussats till Lappis.
Masoud har bibelundervisning på farsi för det hundratalet frälsta afghaner som bussats till Lappis.
Masoud har bibelundervisning på farsi för det hundratalet frälsta afghaner som bussats till Lappis. Foto: Pressbild
Masoud har bibelundervisning på farsi för det hundratalet frälsta afghaner som bussats till Lappis. Foto: Pressbild
Även i barnens tält används fler språk för att underlätta integrationen. Foto: Lukas Berggren
Även i barnens tält används fler språk för att underlätta integrationen. Foto: Lukas Berggren
Lapplandsveckan präglas alltid av mycket sång och musik. Foto: Lukas Berggren
Lapplandsveckan präglas alltid av mycket sång och musik. Foto: Lukas Berggren
Foto: Lukas Berggren
Foto: Lukas Berggren

Pingströrelsen arbetar hårt för att hjälpa sina nyfrälsta, och i de flesta fall dessutom nyanlända, bröder och systrar in i gemenskapen. Till Lapplandsveckan kommer i år över 130 personer med bakgrund i framför allt Afghanistan och Iran.– Det finns ingen annan gemenskap i samhället som är så förberedd på att ta emot människor, som församlingen, säger Stefan Beimark, pastor i pingstkyrkan i Örnsköldsvik.

Publicerad Uppdaterad

Det finns väldigt många nyfrälsta afghaner här i Norrland och därmed är behovet av bibelundervisning väldigt stort

Pastor Christian Mölk

Datum: 2–9 juli

Var: Husbondliden, Lycksele

Huvudtalare: Daniel Alm, Carl-Gustav Severin, Johanna Bode, Stefan Sigfrids, Anne-Jorid Ahgnell och Andreas Ardenfors.

Musikgäst: Samuel Ljungblahd, Samuel Hector

Boende: De flesta bor på campingområdena på konferensområdet, men en del bor på hotell och vandrarhem i Lycksele.

TV/radio webb: Mötena läggs ut i efterhand på Lapplandsveckans hemsida.

Världen idag möter Christian Mölk precis när en buss med afghaner från Timrå, Härnösand och Örnsköldsvik har anlänt till Lapplandsveckan. De är i full färd med att resa upp ett antal militärtält, som ska fungera som bostad under veckan.

Christian Mölk är till vardags pastor i Timrå pingstförsamling, men också ansvarig för den helt nya satsningen på att integrera flyktingar under Lappis. Han berättar att det är över 130 afghaner, och några iranier, som är föranmälda från församlingarna. De väntar in bussar från orter som Kiruna, Boden, Gällivare, Kalix, Överkalix, Lycksele och Umeå.

Under veckan anordnas egna samlingar under både för- och eftermiddagar med en afghansk bibellärare från Grekland som kommer undervisa på deras egna språk – farsi och dari.

– Det finns väldigt många nyfrälsta afghaner här i Norrland och därmed är behovet av bibelundervisning väldigt stort, förklarar Christian Mölk.

På kvällarna är gruppen sedan med på det stora mötet i konferenstältet. Ett av syftena med satsningen är att bättre spegla hur många av de norrländska församlingarna ser ut.

– Om jag tar Timrå som exempel, så är över hälften invandrare och det behöver reflekteras här också, säger Christian Mölk.

I Timrå pingstförsamling har man döpt 15 personer redan första halvåret och församlingen har aldrig varit större än nu. Församlingen har sedan tidigare döpt maximalt 20 personer under ett helt år, men i normalfallet har det varit mellan noll och fem dop per år. På fem år har församlingen vuxit från 165 till 220 medlemmar. För Norrland innebär det en vitalisering av många församlingar och Christian Mölk beskriver det som sker bland afghaner som en väckelse.

– Den här väckelsen bland afghaner kommer växa sig större i hela landet. Om vi tar emot den med öppna armar kommer den växa sig större i pingströrelsen, men annars kommer den fortsätta utanför vår rörelse.

Christian Mölks förhoppning är att nysvenskarna ska få känna sig som en integrerad del av pingströrelsen. Han lever själv i bibelordet från Galaterbrevet 3:28, där det talas om att”här är inte längre jude eller grek”.

– I vår församling försöker vi tänka att ”här är inte svensk eller afghan, vi är alla ett i Kristus”, förklarar han.

För att lyckas integrera nysvenskar i församlingen tror han det är viktigt att visa förtroende.

– En enkel utmaning kan vara att låta någon i gruppen ha ansvar för kyrknyckeln och därmed visa dem förtroende. Att låta dem samlas och signalera att de är lika mycket medlemmar som alla andra. I vår församling har det lett till att de når ut till fler och att väckelsen fortsätter.

Ingela Blanck jobbar med flyktingar i Svenska kyrkan, i Jörn och Bolidens församlingar, men har en bakgrund inom LP-verksamheten. Tillsammans med åtta afghaner från Jörn har hon nu kommit till Lappis. Att komma hit betyder mycket för dari- och farsitalande, konstaterar hon. Inte minst är det viktigt för dem att få bibelundervisning på sitt eget språk. Men hon tror också att de många flyktingarnas närvaro förmedlar hopp till besökarna på Lappis.

– Det här speglar ju på något sätt ett nytt Sverige, som är sekulariserat, men där flyktingsituationen har inneburit ett uppsving för många församlingar. Jag tänker att det här är missionärer som kommer till vårt land, som ett resultat av att vi tidigare har skickat ut så många missionärer över världen.

Ingela Blanck tror att många församlingar kan få uppleva en blomstringstid framöver, om man bara lägger lite av präktigheten åt sidan.

– Vi behöver släppa på kontrollen lite, för de här människorna kommer med nya idéer som kan öppna nya dörrar och berika våra församlingar på ett fantastiskt sätt.

Tanken på att göra en särskild satsning för flyktingar under Lappis slog rot under den konferens som nätverket ”Älska Norrland” hade i slutet av augusti förra året. Stefan Beimark är ordförande i nätverket och pastor i pingstkyrkan i Örnsköldsvik.

– Vad vi än pratade om under konferensen, så landade det i frågor om flyktingar och integration. Vi uppfattade att missionsfältet hade kommit till Sverige och som församlingar kände vi ett ansvar att fånga tillfället.

Utifrån det nätverket uppfattade som Andens maning tillsatte man en grupp som fick mandat att agera i frågan. Christian Mölk blev ansvarig för gruppen, som sedan har planerat upplägget för flyktingarnas närvaro på Lappis.  

Stefan Beimark tror att församlingen är en nyckel för att lyckas med integration av nysvenskar. 

– Det finns ingen annan gemenskap i samhället som är så förberedd på att ta emot människor, som församlingen. Man har bett och man längtar efter att människor ska komma dit. Men det gäller förstås att vi som församlingar tar vara på den här möjligheten.

Stefan Beimark ser alla flyktingar som en välsignelse, men ser också utmaningar – både bland församlingar och i samhället.

– Rätt hanterat är det här en välsignelse. Tabbar vi oss, så att vi inte integrerar människor, så skapar vi problem, men om vi lyckas möta människor med värme och kärlek, så är det här jättebra för Sverige, och inte minst för oss i Norrland.

Satsningen på afghaner och andra nysvenskar har tagits väl emot på Lappis, menar Stefan Beimark.

– Ska man döma av applåderna de får när de presenteras, så är de starkare än något annat som uppmärksammas under en sådan här vecka. Jag tror de flesta i pingströrelsen är väldigt glada och tacksamma för det som sker.

Både Christian Mölk och Stefan Beimark är övertygade om att satsningen kommer att fortsätta under kommande år. Och kanske sprida sig till fler konferenser.

– Någonting måste vi ju göra, för annars blir både Lappis och andra konferenser gråare och vitare för varje år som går, säger Christian Mölk.

Powered by Labrador CMS