Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Danskt förslag om predikokontroll sågas

Danmarks regering har föreslagit att alla predikningar som hålls på andra språk än danska ska översättas och dokumenteras. Syftet är enligt bedömare att motverka islamistisk radikalisering, även om detta inte sägs öppet av regeringen. Kritiker beskriver det som ett farligt steg mot kontroll av människors tro.

Nyheter · Publicerad 22:00, 17 dec 2020

Förslaget har varit uppe i Folketinget men än är inget beslut fattat och flera grundläggande fakta saknas, bland annat exakt hur insamling, översättning och förvaring av predikningar i skulle gå till.

Kjell Blückert, docent i kyrkovetenskap, konstaterar på katolska tidskriften Signums webbplats att syftet är att kontrollera vad som förkunnas.

”Detta gäller all predikan utan undantag – såväl minoritetsspråken färöiska, grönländska och tyska som alla andra språk från arabiska till svenska”, skriver han och menar att det är allmänt känt vad det egentliga syftet är.

”Alla vet och de flesta erkänner att denna lag helt och hållet riktas mot extremistisk islam, men att man inte vågar/vill/kan säga det rakt ut, och därför låter man den drabba alla”.

Tidigare kyrkoministern Mette Bock sågar regeringsförslaget i en debattartikel i Kristeligt Dagblad:

”Regeringens tillkännagivna lagförslag att alla predikningar som ges på andra språk än danska måste översättas och publiceras är helt enkelt så dumt att det bokstavligen skriker till himlen (danskt uttryck för skandlöst reds. anm.)”, skriver hon och anför att det blir ett slags misstänkliggörande av alla troende.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00