Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Daniel Alm talade till 540 pingstpastorer i Stockholm

– Lovprisning, volym och tungotal är pingströrelsens signum. Det fastslog pingstledare Daniel Alm när han på tisdagen inledde pingströrelsens pastorsdagar inför bortåt 540 samlade pastorer.

Nyheter · Publicerad 17:20, 9 jan 2018

Ledardagarna hålls på Clarion hotell vid Norra bantorget i Stockholm, och när Världen idag träffar Daniel Alm strax innan första samlingen är han mycket förväntansfull.

– Min förhoppning är att dagarna ska vara både samlande och sändande, att ledarna ska få känna kraften av att tillhöra ett större sammanhang. Samtidigt längtar vi efter Andens vind. Att vi är på väg någonstans. Att det blir missionsdrivande, säger han.

Som föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan (Pingst FFS) är han tacksam att rörelsen är där man är i dag, att man exempelvis döper så många som man faktiskt gör.

– Det har skett ett skifte under de senaste åren då vi har fått döpa många. Vi ber att det bara ska växa och att vi ska kunna starta nya församlingar. Just nu är vi en försiktigt växande rörelse, säger han innan det är dags att gå in till första mötet.

Och det märks att Daniel Alms förhoppning delas med de andra 540 pastorerna här på pastorsdagarna. Efter en mycket stark och innerlig lovsång är det dags för Alm att hålla sitt inledningsanförande. Det kan närmast sammanfattas med en uppmaning att komma tillbaka till rötterna.

– Jag gillar inte att det blir tyst i kyrkan. Det vet ni som är med i pingstkyrkan i Västerås! Lovprisning, volym och tungotal, det är pingstväckelsens signum.

Som kristen är man först och främst kallad till att vara en tillbedjare, framhöll Daniel Alm med tydlig hänvisning till Psalm 103. Det handlar om var hjärtat är, menade han. Att man har en törst, en hunger efter Gud och vill leva för något som är större än en själv.

– Det är inget fel med att vara en duktig retoriker. Och givetvis är det jätteviktigt med den rätta läran och att man förkovrar sig, fortsatte pingstledaren och meddelade att han, precis som i fjol, tagit med mig en trave böcker upp på scenen, böcker som han rekommenderar varmt.

– Men förstå mig rätt. Pingst är ande, liv, trubbel och socialt ansvarstagande. Jag säger som Sakarja: ”Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.”

För att förstå detta behöver man vara en del av det, menade Alm vidare. Han underströk att pingströrelsen är en del av en världsvid vibrerande, livskraftig och dynamisk karismatisk rörelse. Och det är viktigt att ha det perspektivet.

Ett annat område som han berörde var tron på Ordet och våga stå för vad det står för. Till exempel när det gäller Bibelns syn på äktenskapet som något som är ämnat för man och kvinna.

– Inga människor kommer till himlen för att vi vinner debatter. Men vi behöver som förkunnare kombinera en mildhet i blicken med ett gott budskap.

Pingst pastor

Pingst pastor är ett nätverk för dem som är kallade och avskilda för pastorstjänst i en pingstförsamling. Nätverket finns lokalt ungefär som en cellgrupp för pastorer, men har även regionala aktiviteter. De årliga ledardagarna i Stockholm är ett uttryck för hur man också samarbetar och samlas på riksplanet.  De tre dagarna syftar till att peka på inriktning för året och ge inspiration.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...

Sparare kan tänka sig offra chipsen

Godis, hämtmat och uteluncher är sådant som många kan tänka sig offra för att spara mer. Män har större sparmarginaler än kvinnor och kan i snitt...