På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Dålig kunskap om ny lag

I juli i år antog det ryska parlamentet (Duman) ett paket av nya lagar. I det ingick en antiterrorlag, som åklagare och polis i Ryssland uppfattat som ett förbud mot att missionera. Advokat Anatolij Ptjelintsev har ägnat mycket tid och kraft åt att motbevisa denna tolkning. Detta redogjorde han kunnigt för under sitt besök i Sverige.

Nyheter · Publicerad 09:37, 11 nov 2016

Ett 60-tal synbarligen initierade åhörare hade trotsat snömodd och trafikhinder och mött upp i tidningen Dagens lokaler på Kungsholmen till ett seminarium som Dagen och Ljus i Öster inbjudit till. Kvällens hedersgäst Anatolij Ptjelintsev är en erkänd och välmeriterad jurist i Ryssland. Han är professor i juridik och har i 25 års tid suttit med i ett expertråd som det ryska parlamentet brukar konsultera i frågor om mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

Professor Ptjelintsev skrev personligen de delar av den ryska grundlagen, som berör just de nämnda områdena. Den skrivningen anses av oberoende experter vara en av de mest heltäckande och välformulerade i hela världen inom området mänskliga rättigheter. Ptjelintsev arbetade då inom juridiska avdelningen inom det ryska försvaret. När han begärde avsked därifrån 1993 var det för att få större frihet att försvara troende, vilkas rättigheter hela tiden kränktes. Trots de nya religionslagarna levde nämligen många myndighetspersoner ännu kvar i den mentalitet de levt i under Sovjetsystemets dagar. Som jurist har Ptjelintsev försvarat kristnas rätt och drivit ett tusental processer över hela landet.

Anatolij Ptjelintsev förklarade att han har en mycket tung arbetsbörda. Objektivt sett skulle han därför inte ha möjlighet att anta inbjudan från Sverige. Han bestämde sig ändå att komma, eftersom han ville hedra de insatser som många svenskar gjorde för att bistå förföljda kristna i Öst, under det kalla krigets bistra tider. Ptjelintsev deklarerade att han själv är en evangelisk kristen och växte upp under en tid då kristna upplevde stort förtryck; en epok som varade mellan 1928 och 1990.

De första åren efter revolutionen 1917 var något av en trons guldålder då den evangeliska kyrkan bröt fram starkt i Ryssland. Men 1928 satte förföljelsen mot de kristna igång från den kommunistiska regimens sida och kom att pågå i över 60 år. Det har inte gått lång tid sedan förföljelserna upphörde och därför är det många som fortfarande har levande minnen från kommunisttiden. Ptjelintsev berättar om att pappan till en av hans advokatkollegor satt i fångläger i 18 år, på grund av sin kristna tro.

Bakgrunden till kvällens seminarium är den antiterrorlag, som antogs av den ryska Duman och president Putin i juli i år. Den har av många myndighetspersoner uppfattats och tillämpats som att den begränsar religionsfriheten och står för hårdare restriktioner för dem som vill dela med sig av sin tro till andra. Med sin stora erfarenhet av rättsliga processer omkring hur lagarna om religionsfrihet ska tolkas vill Anatolij Ptjelintsev nyansera den bilden. Han menar att med rätt kunskap om lagen är det förhållandevis lätt att bestrida åtalen för missionerande verksamhet. Men även om det är förhållandevis lätt att vinna målen, kostar de, som Ptjelintsev påpekar, mycket tid och psykisk styrka.

Anatolij Ptjelintsev ägnar under kvällen mycket tid åt att sakligt och ingående gå igenom ett antal rättsfall som han själv drivit och agerat försvarare i. En del har gått ända upp till Europadomstolen i Strasbourg. I de flesta fall har Ptjelintsev blottlagt en närmast pinsam brist på kunskap hos polis, åklagare och domare. Vid ett tillfälle försökte åklagaren få en pingstförsamling att stänga sin kyrka. Anledningen var att församlingen tillämpade förbön för helande, vilket åklagaren hävdade att de behövde en medicinsk licens för. När Ptjelintsev hänvisade till lagen om religionsfrihet, visade det sig att varken domaren eller åklagaren var insatt i lagen. Domaren bad till och med Ptjelintsev om ett exemplar av den. Efter vissa turer slutade det hela med att yrkandena avskrevs och kyrkan fick fortsätta sin verksamhet, som för övrigt blomstrar.

Anatolij Ptjelintsev ser nästan lite generad ut och slår ut med armarna i en beklagande gest, när han avfärdar den nya skrivningen av lagen, som han beskriver som oegentlig. Han beskriver fall där åklagare agerat på så låg nivå att Ptjelintsev upplevt att det blivit helt absurt. Men Ptjelintsev påpekar att om man är insatt i lagen så går det att kringgå den. Därför ägnar han mycket tid åt att föreläsa och skriva böcker om hur lagen bör tillämpas. En av böckerna fick han till sin förvåning till och med ett litterärt pris för.

De ryska myndigheterna är i synnerhet angelägna om att anklaga utländska medborgare för påstådd missionerande verksamhet. När det gäller sådan verksamhet, menar Ptjelintsev att det inte behöver ställa till några problem, om man förhåller sig till vissa nyanser. Hur ska man då undvika att bli ett offer för lagen? Anatolij Ptjelintsev gav några tydliga råd: bestrid anklagelserna och ge er inte in i någon diskussion, utan kräv rätt till advokat och svensk tolk (vilket Ptjelintsev skämtsamt antog skulle räcka som skäl till frisläppande).

Det stora problemet är, som Ptjelintsev ser det, att polis och åklagare inte känner till lagens innehåll och därför gör en felaktig tillämpning av punkten om missionerande verksamhet. Att det sedan finns intressen som aktivt arbetar för att försvåra för kristna, höll Ptjelintsev med om, men det som finns att förhålla sig till i dag är den gällande lagtexten. Ptjelintsev påpekade det motsägelsefulla med att antiterrorlagen inte medverkat till att en enda terrorist gripits. Däremot har ett antal kristna åtalats med stöd av den lagen, som enligt Ptjelintsev är en tandlös lag, som motverkar sitt egentliga syfte.

Var lugn – jordens resurser kommer att räcka till för alla

Ledare Att världens befolkning växer framställs ofta som ett hot mot mänskligheten. Men för oss som tror... torsdag 6/5 00:10

Tänk om värme blev den känsla människor associerar till när de tänker på kristna?

Ledarkrönika I vår församling har vi tre värderingsord som vi håller högt. De tre orden är: varmt, relevant och... torsdag 6/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier