Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Dags för nya bönedagar i Örebro

Hundratals personer väntas samlas i bön i helgen när Kristet center Örebro anordnar sina årligt återkommande nationella bönedagar.

– Vi kommer be för Sveriges församlingar, för jag ser att de är i ett något illa läge, säger Per-Åke Eliasson, pastor och föreståndare för Kristet center Örebro.

Nyheter · Publicerad 17:00, 5 jan 2023

Det började för tolv år sedan som en bönevecka för den egna församlingen. Sedan dess har Kristet center Örebros nationella bönedagar blivit ett återkommande arrangemang, dit människor även från andra håll av landet kommer för att vara med i bön.

– Det är viktigt att som ett uttryck för församlingen i Sverige få signalera att vi vill be in ett nytt år och be för det som vi uppfattar ligger på Guds hjärta, säger Per-Åke Eliasson, pastor och föreståndare för Kristet center Örebro.

I år är det just församlingen som står i fokus för bönedagarna, uttryckt i temat ”Församlingens kallelse och utmaningar”.

– Vi kommer att be för Sveriges församlingar för jag ser att de är i ett något illa läge, säger Per-Åke Eliasson, som drar paralleller med bibeltexterna om Nehemja och byggandet av Jerusalems mur, som innebar beskydd och trygghet för människorna.

När muren revs ner fick hela folket lida.

– Det är lite så som jag upplever att det är i Sverige i dag. Församlingen är inte vad den behöver vara och därför lider landet, säger Per-Åke Eliasson, som lyfter fram att man kommer att be mycket om att församlingen åter ska få bli en bönens plats.

– Vi behöver få bedjande församlingar igen. Det har vi inte i dag, men det behöver vi få. Vi kommer be för en upprättelse av Guds församling och att den ska få finna sin sanna identitet.

Bönedagarnas tema har delats in i fyra olika områden utifrån vilka deltagarna kommer att be: bön, gå ut, ett heligt folk, och messianska församlingar.

Helgen inleds med nattvard på fredagseftermiddagen, följt på kvällen av ett pass med Per-Åke Eliasson om församlingens upprättelse. Lördagen är indelad i olika bönepass, och på kvällen undervisar Tomas Dixon kring messianska församlingar.

– Vi hoppas att dessa dagar ska få bidra till att det blir ett genombrott och att vi börjar tänka och prioritera annorlunda. Det är det som finns på vårt hjärta, säger Elias­son.

Besökare till bönedagarna väntas från både Örebrotrakten men också mer långväga ifrån, enligt Per-Åke Eliasson, som räknar med några hundra deltagare.

– En del pastorer säger att de varje år ser fram emot de här dagarna. Det finns en tacksamhet för dem, och vi känner också stor glädje. Det här är en del av vår kallelse, säger han.

Församlingen är inte vad den behöver vara och därför lider landet.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00