Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

"Vår vision är att lyfta det som vi hittills gjort i ett klassrum i Stockholm, och göra det till en resurs för hela Guds folk i Sverige", säger Stefan Gustavsson om satsningen på Centrum för Kristen Apologetik.

Credoakademin byter skepnad: ”Stort steg”

Att erbjuda hela kristenheten kunskap om hur man försvarar kristen tro. Det är syftet när Credoakademin nu läggs ner och ersätts med Centrum för kristen apologetik (CKA).

Nyheter · Publicerad 10:08, 28 apr 2016

– Detta är ett stort steg efter 24 år med Credoakademin, konstaterar direktorn Stefan Gustavsson.

Totalt 800 elever har hunnit genomgå den ettåriga utbildningen som finns i Stockholm.

– Samtidigt har vi hela tiden haft en nationell vision om att få se apologetisk renässans i den kristna församlingen. Men själva har vi varit helt upptagna med undervisningen och inte haft tid och kraft att genomföra den sidan av visionen, förklarar Gustavsson.

Han menar att behovet av apologetik i Sverige är större än någonsin. Trots att den kristna tron är starkt tillbakapressad så ligger det apologetiska arbetet i hög utsträckning ute i församlingarna, menar Stefan Gustavsson.

– Samtidigt känner vi som kollegium på Credoakademin att vi aldrig varit bättre på detta med apologetik än nu. Vår vision är att få lyfta det som vi hittills gjort i ett klassrum i Stockholm, och göra det till en resurs för hela Guds folk i Sverige.

Centrum för kristen apologetik (CKA) kommer att arbeta med tre dimensioner. Dels vill man bidra till att bygga upp en apologetisk kultur i församlingarna. Här vill teamet i CKA vara en resurs som kan resa ut för att erbjuda helger och kvällar med undervisning.

Vidare vill CKA skapa ett nätverk av apologeter. Här vänder man sig främst till människor som på ett speciellt sätt känner sig kallade att vara apologeter. Slutligen vill man också vara en resurs inom evangelisation.

– Vi vill vara med och slåss vid fronten, framhåller Stefan Gustavsson och talar om en evangelisation med apologetisk infallsvinkel.

– Det finns olika sätt att evangelisera och det här är ett sätt. Det kan handla om att man som församling arrangerar en utåtriktad kväll på något ämne. Till exempel: ”Varför just Jesus bland alla religioner?”

CKA kommer också att fortsätta den bokutgivning som skett genom Credoakademin.

– Vi ska pumpa på här och förse församlingen med högklassig litteratur, säger Stefan Gustavsson.

Eftersom CKA inte kommer att arbeta specifikt med studenter bryts det formella bandet till studentorganisationen Credo.

– Men Credo kommer att fortsätta med sitt enormt viktiga arbete med skol- och student­evangelisation, understryker Stefan Gustavsson.

Den nya ideella organisationen CKA kommer att få klara sig utan de statliga bidrag Credoakademin haft.

– Därmed stiger vi ut i ett ekonomiskt okänt land, säger Gustavsson.

– Vår bön och förhoppning är att det finns många människor i Sverige som ser vikten av ett sådant här arbete och som vill sluta upp bakom oss, i givande och förbön. Vi kommer att vara helt beroende av detta.

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...

Svenskar kritiska till lagförslag om könsingrepp

Könsdysfori. Åtta av tio svenskar tycker att det är en dålig idé att låta 15-åringar genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen utan sina föräldrars medgivande. Det...