Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Coronavirus har framställts i Wuhan tidigare

I mer än tio år har nya, dödliga coronavirus framställts på ett laboratorium i Wuhan. Kan den teknik som användes där även ligga bakom det virus som nu spridits över världen? Sociologen och Kina-experten Steven Mosher menar att detta är det mest troliga scenariot. Teorin avvisas dock av bland annat Kina och WHO.

Nyheter · Publicerad 17:14, 6 maj 2020

2007 publicerade ett forskarteam i Wuhan en artikel i den vetenskapliga tidskriften Journal of Virology, där de beskrev sitt arbete med att göra det möjligt för sars-liknande coronavirus från fladdermöss att ta sig in i mänskliga celler.

Teamet på Wuhan Institute of Virology använde sig av så kallad rekombinant teknologi, där den del av det farliga sars-viruset som gör att människor infekteras fördes in i ett annat coronavirus från fladdermöss.

Steven Mosher, amerikansk demograf och grundare av Population Research Institute, skriver på sin blogg i Lifesite News om ledaren för forskarteamet, Shi Zhengli, även kallad Kinas ”Bat woman”. Enligt Mosher ville hon och hennes team kunna gå vidare i sin forskning och framställa helt nya dödliga coronavirus.

Därför ska hon ha inlett ett samarbete med den amerikanska professorn Ralph S Baric vid University of North Carolina. 2015 publicerade Shi och Baric en gemensam artikel i Nature Medicine, om coronavirus från fladdermöss som hade potential att infektera människor.

Baric hade utvecklat en mer avancerad rekombinant teknik, för att snabbt kunna producera nya coronavirus utifrån naturliga fladdermusvirus. Syftet med hans forskning ska ha varit att ligga steget före och kunna utveckla vaccin och läkemedel, ifall några av de naturligt förekommande virusen skulle mutera och börja infektera människor.

Dessa naturliga coronavirus ”utgör ett globalt hot som kräver omedelbart ingripande. Snabbt ingripande framtvingar kapaciteten att framställa, odla och genetiskt manipulera smittsamma coronavirus”, skriver professor Baric bland annat i sin bok Reverse Genetics of RNA Viruses.

Men Steven Mosher anser att allt detta är vilseledande och i värsta fall uppdiktat.

”Det är ett påhitt eftersom varken professor Baric eller doktor Shi Zhengli eller någon annan över huvud taget kan veta om något av dessa naturligt förekommande virus någonsin kommer att infektera någon enda människa”, skriver han.

Enligt Mosher finansierades Barics forskning inledningsvis av US National Institutes of Health. Men mellan 2014 och 2017 ska forskningsprojektet ha avbrutits, eftersom man ansåg att riskerna med att skapa ”patogener med pandemisk potential” var större än de vetenskapliga fördelarna. Därefter gjordes en översyn av denna forskning i USA.

Men under tiden ska samma typ av forskning ha fortsatt på Shi Zhenglis laboratorium i Wuhan, utan någon paus eller översyn.

Steven Mosher ställer sig bakom teorin att covid-19 skulle ha läckt ut av misstag från Wuhan Institute of Virology. Han menar dessutom att det är troligt att viruset är medvetet framställt där, kanske med hjälp av den teknik som först utvecklades på professor Barics laboratorium i USA.

Den 30 mars i år gjordes ett ovanligt tillägg till Shis och Barics vetenskapliga artikel från 2015, noterar Mosher. Det lyder: ”Vi är medvetna om att denna artikel används som grund för overifierade teorier om att det nya coronavirus som orsakar covid-19 är konstruerat. Det finns inga bevis för att detta skulle vara sant; vetenskapsmän tror att ett djur är den mest troliga källan till coronaviruset.”

Shi Zengli har flera gånger tillbakavisat att covid-19 skulle komma från hennes laboratorium. Enligt Daily Mail var hon själv orolig för att det kunde vara så, men hennes undersökning ska ha visat att så inte var fallet.

Redan den 30 december fick Shi i uppgift att analysera prover från patienter med svårförklarig lunginflammation och på bara tre dagar hade hon klarlagt virusets genetiska sammansättning, vilket är avgörande för att man ska kunna göra tester och ta fram vaccin. Zhenglis resultat visade också att det nya coronaviruset liknade sars-utbrottet 2002, skriver Daily Mail. 

Men enligt tidningen ska de kinesiska myndigheterna ha tystat ner Shi Zhenglis fynd. 

Smittskyddsintitutet i Wuhan ska, enligt Daily Mail, ha gett order om att forskarna inte fick gå ut med någon information om det nya viruset, eftersom det skulle orsaka ”allmän panik”. Landets hälsodepartement krävde att tester, resultat, slutsatser och klinisk data relaterade till viruset inte publicerades i sociala medier eller offentliggjordes till medierna, skriver tidningen vidare.

Den officiella informationen till allmänheten var i stället att inga nya fall hade rapporterats i Wuhan på över en vecka och att det inte fanns något som tydde på att människor kunde sprida viruset till varandra, trots att sjukvårdspersonal hade smittats.

Den 14 januari hade Shi Zhengli och hennes team kommit fram till att det nya viruset även kunde smitta mellan människor, sex dagar innan Kina gick ut med denna information till resten av världen, skriver Daily Mail.

Kina tillbakavisar alla uppgifter om att viruset skulle ha skapats i ett laboratorium i Wuhan. Att USA:s utrikesminister, Mike Pompeo, uttryckt stöd för sådana teorier har väckt ilska i kommunistdiktaturen.

”Dessa felaktiga och oresonabla uttalanden från amerikanska politiker gör att det står klart för allt fler att det inte finns 'bevis'”, skriver det statligt kontrollerade kinesiska mediebolaget CCTV i en kommentar enligt TT.

Kinas utrikesdepartement har å sin sida hävdat att viruset kan ha förts till landet av amerikansk militär, uppger nyhetsbyrån.

Världshälsoorganisationen WHO uppger att viruset inte är skapat på konstgjord väg, utan menar att sådana teorier är ”spekulativa”.

Dessa felaktiga och oresonabla uttalanden från amerikanska politiker gör att det står klart för allt fler att det inte finns ”bevis”.

Covid-19

Fram till den 4 maj har 3 467 300 fall av covid-19 konstaterats i världen. Den nya coronaviruset finns i alla världsdelar. Totalt har omkring 247 000 människor avlidit.

Den världsdel som drabbats värst är Europa med 140 000 dödsfall. Italien, Storbritannien, Spanien och Frankrike har alla haft över 24 000 döda.

USA är det enskilda land som haft flest antal avlidna, närmare 68 000 personer.

Kina, där viruset först upptäcktes, har rapporterat 4 600 döda.

I Sverige har drygt 2 700 människor mist livet.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Rekord i både dödskjutningar och masskjutningar i USA

USA. Antalet dödsfall orsakade av skjutvapen i USA har varit rekordhögt de tre senaste åren. Samtidigt... lördag 4/2 20:00

USA-senatorer vill se ett ultimatum mot Turkiet

Nato. 29 amerikanska senatorer kräver i ett brev till president Joe Biden att en eventuell affär med... lördag 4/2 18:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00