Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Coronaoffer hedrades av kungaparet och Pingstledare

På Alla helgons dag sände TV4 en nationell minneshögtid från Uppsala domkyrka för att hedra offren för covid-19. Initiativtagare var ärkebiskop Antje Jackelén, som också ledde högtiden. På plats var bland annat kungaparet och Pingstledaren Daniel Alm. I programmet deltog även representanter för judendom, islam och hinduism.

Nyheter · Publicerad 19:00, 3 nov 2020

En nationell, interreligiös minneshögtid för dem som dött i covid-19 sändes på TV4 under Alla helgons dag. Den hölls i Uppsala domkyrka i närvaro av bland andra kungaparet.

I och med den ökade smittspridningen var det, enligt hovet, inte helt självklart att kungen och drottningen skulle komma, men de ville själva prioritera högtiden, eftersom de tyckte att den var viktig.

Det var ärkebiskop Antje Jackelén som hade tagit initiativ till minnesstunden, för att hedra de nära 6 000 offren för pandemin. Efter klockringningen inledde hon samlingen med att tala om ”de tusen och åter tusen ljus” som tänts på våra kyrkogårdar under Allhelgonahelgen.

– Här ryms inte bara de vackra och tacksamma minnena, utan också tunga, arga och oförsonade känslor. Här finns också plats för de malande frågorna: ”Gick det rätt till? Vad kunde vi ha undvikit?”, sade hon.

Ärkebiskopen fortsatte att tala om att många har dött ensamma, utan en hand att hålla i, och att anhöriga inte har kunnat ta avsked. Alla har heller inte kunnat gå på begravningar.

Hon talade även om att vi, när vi tröstar, vill hålla om varandra, något som pandemin tagit ifrån oss.

– Att visa omsorg genom att hålla avstånd, det är emot vår natur. Med rätta frågar vi: ”Var är trösten?”, sade Jackelen.

Hon påpekade därefter att Gud säger ”Som en mor tröstar sitt barn, så ska jag trösta er” och att Jesus säger ”Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade”.

Antje Jackelén framförde också att ”korset säger oss att döden inte är slutet” och att ”de som lämnat oss finns hos Gud”.

Representanter för judendom, islam och hinduism gjorde varsitt kort framträdande, liksom riksdagens talman Andreas Norlén och generalsekreteraren för Sveriges kristna råd, Karin Wiborn.

Anledningen till att företrädare för andra religioner än kristendomen hade inbjudits att medverka var enligt Jackelén att ”de vi minns hade sitt andliga hem i olika trostraditioner”.

Uppsala katedralsångare och orkester sjöng och spelade Faurés Requiem, medan kungaparet och övriga närvarande tände ljus i ljusbäraren. Även pingstledaren Daniel Alm var närvarande.

Högtiden avslutades med att domprost Annica Anderbrant bad i Jesu namn för alla sörjande, sjuka och rädda samt för vårdpersonal, beslutsfattare och forskare. Därefter läste hon Herrens bön och ärkebiskopen läste välsignelsen.

Minneshögtiden finns att se på TV4 Play.

Att visa omsorg genom att hålla avstånd, det är emot vår natur.

Ensamheten – den farliga baksidan av restriktionerna

Ledare Coronapandemin har nu passerat ett år som världsdominerande skeende. Restriktioner och... lördag 27/2 00:00

Inga åtal trots ett år med ny terrorlag

Brott. Ett år har gått sedan det blev straffbart att ha olika former av samröre med en... måndag 1/3 14:09

Biverkningar av mindfulness viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Kristna migranter påverkar samhället i Marocko

Nordafrika. Det religiösa landskapet i Marocko håller på att förändras på grund av inflyttning av afrikanska... måndag 1/3 08:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier