Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Citykyrkan ser människor befrias från psykisk ohälsa

Under våren lanseras ett beprövat och bibliskt själavårdsmaterial från Storbritannien på svenska. Planen är att materialet ska kunna hjälpa församlingar att möta den allt mer utbredda psykiska ohälsan. I Citykyrkan i Stockholm har man testat materialet.

– Under åtta, tio veckor är det mycket som hänt, friheten är påtaglig, berättar pastorn Paul Orlenius.

Nyheter · Publicerad 16:50, 14 apr 2020

En önskan att bemöta det ökande behovet av själavård med Bibelns tankar om vår identitet ligger till grund för materialet ”Keys to freedom” (Nycklar till frihet). I svenska sammanhang är det ett nytt redskap, men materialet har över 30 år på nacken.

I Storbritannien har själavårdsmetoderna i materialet använts på bred front. Det som Arianna Walker, från organisationen Mercy UK, påbörjade som ett projekt för unga flickor i behov av en längre tids själavård, ledde till att ett material för församlingar skapades. Den svenska översättningen av detta material lanseras nu under våren.

– Det här är en nyckel, ett verktyg som vi behöver i Sverige, menar Paul Orlenius, pastor i Citykyrkan i Stockholm.

Med det nya materialet i handen delar han sitt perspektiv på den stegrande psykiska ohälsan i landet.

– Vi är för få, själavårdarna räcker helt enkelt inte till längre, säger han.

– Jag ser också ett problem av att människor blir beroende av sina ledare eller själavårdare, fortsätter han.

Det var i samband med en av kollegornas resa till Storbritannien som Paul fick bekanta sig med kursmaterialet. Delar av innehållet kände han dock igen sedan tidigare.

– Det handlar bland annat om identitet och prestation. Hur Gud ser på oss och om barnaskapet i Gud.

Paul såg genast potential i hur kursen utformats. Genom självstudier och egna åtaganden hjälper materialet deltagaren att, tillsammans med helige Ande, driva en process framåt.

– Man gör en egen resa, man knyts till den helige Ande – till Jesus – och inte till ledaren.

På förfrågan av en grupp unga vuxna i kyrkan testade de kursmaterialet under våren 2019. Varje vecka, vid åtta tillfällen möttes sedan gruppen för att gå igenom kursens olika områden. Till stor del handlar det om självstudier. Deltagaren åtar sig att ta tid med kapitlet nästan varje dag.

I och med lanseringen av det nya materialet anordnar Citykyrkan i höst en träningsdag för alla intresserade ledare.

Det här är en nyckel, ett verktyg som vi behöver i Sverige.

Utan apostlar saknas missionellt perspektiv

Ledare Nya testamentet beskriver de femfaldiga tjänstegåvorna i Kristi kropp: apostlar, profeter,... lördag 4/7 00:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Nytt franskt styre ska presenteras på onsdag

Frankrikes regering avgår, meddelar det franska presidentämbetet i ett uttalande. Ersättare till... fredag 3/7 18:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda