Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Huruvida Centerpartiet vill se färre aborter eller inte är oklart. På bilden ses partiledaren Annie Lööf. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Centern strök mening om att förebygga abort på sin hemsida

C är ett av de partier som hårdast angripit Kristdemokraterna i abortfrågan. Världen idag kan nu berätta att C själva i samband med den senaste kritiken mot Lennart Sacrédeus (KD) har strukit en mening på sin hemsida om att ”minska antalet aborter”.

Nyheter · Publicerad 14:03, 1 sep 2022

Centerpartiets uppfattning vad gäller det förebyggande arbetet mot abort är inte helt lätt att få grepp om. I Världen idags valenkät får man frågan om antalet aborter behöver minska och C svarar då å ena sidan ”nej, aborträtten innebär per definition att det inte kan kvantifieras”, men skriver kort därefter ”för att förebygga oönskade graviditeter är det viktigt med korrekt information …”

Det är alltså inget mål för C att minska antalet aborter, men man vill arbeta för att förebygga just oönskade graviditeter. Den som läser på Centerpartiets webbplats får ett tredje svar. Där skriver man:

”Aborter kan vara jobbiga att gå igenom. Därför är det viktigt att sträva efter att minska antalet aborter.”

Vad som egentligen är den officiella C-linjen angående antalet aborter är oklart, men frågan är uppenbart känslig för partiet. Enligt uppgift gjorde partiet en ändring på sin hemsida i samband med att kritiken mot KD-politikern Lennart Sacrédeus tog fart.

Tidigare stod det på Centerns webbplats under rubriken Centerpartiet vill: ”Satsa på förebyggande arbete för att minska antalet aborter.”

Denna mening är numera struken på hemsidan. Världen idag har sökt Centerpartiet för att fråga varför man just vid denna tidpunkt valt att radera formuleringen, men har inte fått något svar.

Uppdatering: Centerpartiet hälsar via sin presstjänst att politiksidorna på hemsidan uppdateras löpande, särskilt inför valår. Abort berörs på flera olika avdelningar av sajten. Meningen om att Centerpartiet vill förebygga abort ska ha ersatts av en skrivning om bland annat stödsamtal för kvinnor.

”Vid de senaste uppdateringarna av texterna slog ändringarna om abort tyvärr inte igenom på samtliga avsnitt, utan en text från 2019 hängde kvar på ena stället. Nu är det åtgärdat och uppdaterat överallt, bland annat med vårt förslag om att grundlagsskydda aborträtten”, skriver man.

Han möter IS-offer med evangelium och fotboll

Webb-tv. Som liten ville Merzek Botros bli fotbollsproffs, men på grund av sin kristna tro var han inte... måndag 30/1 12:00

Starka relationer viktigaste faktorn för att vara lycklig

Lycka. Den viktigaste nyckeln till lycka tycks vara starka relationer. Det är åtminstone den slutsats som... måndag 30/1 10:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10