Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Staffan Danielsson

Center-stämma kräver utredning av dödshjälp

Östgötacenterns distriktsstämma gick emot sin styrelse när den i mars ställde sig bakom en motion om att Sverige borde låta utreda dödshjälp. Motionären, riksdagsledamot Staffan Danielsson, kallar beslutet för "historiskt".

Nyheter · Publicerad 15:16, 24 apr 2017

HIttills är Miljöpartiet det enda riksdagsparti vars kongress beslutat att driva på för att tillsätta en statlig utredning om att tillåta dödshjälp. En sådan utredning ses som första steget mot att öppna för dödshjälp i Sverige, och föreslogs redan 2008 av Statens medicinsk-etiska råd. Ingen regering har dock velat ta i frågan.

Staffan Danielsson (C) nystartade i höstas ett tvärpolitiskt nätverk inom riksdagen för att få till en utredning om dödshjälp. Och han menar att det egna partiet tagit ett litet men avgörande steg för en utredning i och med distriktsstämman i Vreta Kloster vid Linköping.

– Distriktsstyrelsen hade yrkat avslag på min motion. Men stämman antog den med 58 röster för och 43 emot, säger han.

– Jag hoppas nu att partistyrelsen ska visa samma kraft och mod som man gjorde i Nato-frågan, och ställa sig bakom ett beslut om att i alla fall utreda saken.

Det Staffan Danielsson hade yrkat på i sin motion till partidistriktet var "att partistämman ställer sig bakom att en utredning tillsätts om gråzonerna vid lidande och död i livets slutskede där frågan om rätten till dödshjälp också behandlas".

– Jag skulle nog tro att östgötacenterns distriktsstämmobeslut var historiskt, och första gången som ett partidistrikt tog ställning för att frågan borde utredas, säger han.

Danielsson tycker att debatten kring dödshjälp blivit mer nyanserad på senare tid, och tror själv att Sverige kommer tillåta att någon form av dödshjälp införs "inom fem år".

Att Statens medicinsk-etiska råd bevakar frågan noga och senare i år kommer att presentera vad man kallar en "kunskapssammanställning", ser Staffan Danielsson som något positivt.

– Det blir säkerligen en redovisning av hur situationen ser ut i övriga världen vad gäller dödshjälp. Jag ser det som första steget i en utredning och tror den kommer att landa i en ny rekommendation, om än med vissa reservationer, om att låta utreda frågan ännu bättre.

När det gäller sifforna från Nederländerna, som visar på ständigt ökade antal fall av dödshjälp sedan det blev lagligt 2002, ser Staffan Danielsson inte nödvändigtvis något sluttande plan.

– I Nederländerna har ju bland annat svårt cancersjuka rätt till dödshjälp vid vissa betingelser. Och jag kan inte se att det gör någon skillnad om nu några fler börjat utnyttja den rätten, efter att man vid prövning kommit fram till att de lider svårt och uppfyller alla andra villkor.

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Hon läste Staksets bok – kom till tro på Gud

Vittnesbörd. En av dem som kommit till tro genom Sebastian Staksets bok är Linda Eriksson. Hon hade alltid lidit av ångest och tyckte att livet var meningslöst,...