Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Brittisk domstol stoppar bön i politiska möten

Det är fel att inleda ett kommunfullmäktigemöte med bön. Det fastslår domstolen High Court in England and Wales (motsvarande hovrätten) efter en anmälan mot fullmäktige i engelska Bideford.

Nyheter · Publicerad 00:00, 13 feb 2012

I Storbritannien är det tradition att politiska sammankomster inleds med bön, men den traditionen hotas nu. I en anmälan till High Court mot kommunfullmäktige i Bideford hävdade en ateistisk fullmäktigeledamot med stöd av sekulära organisationen Nationial Secular Society, NSS, att bön "inte har någon plats i en sekulär miljö" och att det dessutom är ett brott mot paragraferna 9 och 14 i Europakonventionen.

Domstolen konstaterar att bön inte kan ingå i programmet för lokala politiska möten. Det finns ingen specifik rätt att be eller att ha en stund av tyst reflektion som en del av fullmäktiges möte", sade domare Ouseley till domstolen, rapporterar Scottish Catholic Observer.
Att fullmäktige i Bideford två gånger röstat för att behålla bönen är ovidkommande, enligt domaren. Däremot sade domaren att bön kan tillåtas om den hålls före de officiella förhandlingarna och ledamöterna inte formellt uppmanas att delta. Domaren förklarade samtidigt att frågan är av stort allmänintresse och gav Bidefords fullmäktige rätt att överklaga.

En rad politiska ledare på lokal nivå har uttryckt förvåning över domslutet. En av dem är borgmästare Jon Breeds i Rye:
– Det har varit en tradition i hundratals år och är en del av hela känslan av ceremoni, säger han till The Guardian.

Keith Porteus Wood, direktor för NSS, är mycket nöjd med domen:
– Den här domen är en viktig seger för alla som vill ha ett sekulärt samhälle, ett som varken gynnar eller missgynnar människor på grund av deras religion eller för att de inte har någon religion.

Men Lord Carey, tidigare ärkebiskop av Canterbury, menar att domen kan få långtgående konsekvenser:
– Blir nästa steg att avskaffa bönen som inleder varje ny dag i parlamentet? De här domsluten kan också innebära att armékaplaner inte längre kan göra tjänst och att kröningseden, där kungen eller drottningen, lovar att hålla Guds lagar och undervisningen i evangelierna, måste avskaffas, säger Lord Carey till Daily Mail.

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....