Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

En temadag kommer att hållas i Korskyrkan Stockholm, Immanuelskyrkan Malmö och Elimkyrkan Örnsköldsvik. Foto: Wikipedia

Brännande hbtq-frågor blir helgens samtalsämne i EFK

På lördag tar Evangeliska frikyrkan ytterligare ett stort steg i den pågående bearbetningen av sitt förhållningssätt till samkönade relationer. Under en temadag ska medlemmar i samfundets församlingar samtala om ”synd, sexualitet och identitet och frågan om samkönade relationer”.

Nyheter · Publicerad 15:00, 7 apr 2022

När nu pandemirestriktionerna blivit historia, är det fysiska möten som gäller, där lördagens temadag kommer att hållas i Kors­kyrkan Stockholm, Immanuels­kyrkan Malmö och Elimkyrkan Örnsköldsvik, för att medlemmar från alla Sveriges landsdelar ska kunna delta, även om föredrag och programledning utgår från Stockholm.

Dagen är den andra i ordningen av samfundets fyra planerade så kallade ”processdagar om samkönade relationer”, och en av de första programpunkterna handlar därför också om återkoppling från den första processdagen som hölls i Korskyrkan Uppsala i september förra året, då på temat ”Evangelikal bibelläsning i relation till samkönade relationer”.

Föredrag från arbetsgruppen står därnäst på schemat, där det på förmiddagen dels blir ett föredrag av psykologen Sara Furingsten på temat ”Samtida forskningsperspektiv på sexualitet i Sverige”, dels ett föredrag av ALT-läraren Roland Spjuth och ledarutvecklaren Lisa Fredlund, om vad kristen tro säger om sex, identitet och synd.

På eftermiddagen hålls ett föredrag av Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping, på temat ”Pastoral omsorg, urskiljning och Andens verk”, och efter både förmiddagsföredragen och eftermiddagsföredraget ska det hållas samtal i smågrupper.

Senare på eftermiddagen blir det forumsamtal, och utrymme för frågor och reflektioner, där de tre orterna ska bindas samman med videolänk.

Som Världen idag tidigare rapporterat har flera profiler inom EFK riktat kritik mot att vissa församlingar i rörelsen rört sig allt mer mot att acceptera och välsigna samkönade relationer, och varnat för att samfundet som helhet skulle gå åt det hållet.

I en introfilm till EFK:s pågående bearbetning av ämnet, sätts fingret på en av de frågor som samfundet nu har att ta ställning till.

”Kan man vara med i EFK och leva i en samkönad relation? Eftersom vi är evangelikala så vill vi söka svar på denna frågan utifrån Bibeln, som baptister så gör vi det tillsammans, och som en karismatisk rörelse söker vi Andens ledning och ber om profetisk skärpa”, förklarar berättarrösten.

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Dansk abortlag kan ändras – minskat skydd för ofödda

Danmark. I Danmark har ofödda barn ett lagstadgat skydd från och med graviditetsvecka tolv. Lagstiftningen... fredag 29/9 10:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00