De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam.
Psaltaren 34:6

Världen idag

Bra respons på efterlysning av förföljda kristna i Sverige

Hur vanligt är det att kristna flyktingar förföljs i Sverige? Den frågan undersöks just nu av Open Doors. Under två månader samlar de in enkäter från drabbade flyktingar och redan efter en vecka har många hört av sig.

Nyheter · Publicerad 14:32, 10 mar 2017

Någon blev utfryst på grund av sin kristna tro, andra blev hotade då de kom hem från kyrkan, ytterligare andra tvingades gå under jorden på grund av att de konverterat till kristendomen. Det är några av de berättelser som hittills har nått organisationen Open Doors i deras kartläggning av förföljda kristna i Sverige.

Under två månader samlar de in enkäter som församlingsmedarbetare och andra personer kan fylla i tillsammans med utsatta kristna flyktingar. Trots att insamlingen hittills bara har pågått i 1,5 vecka har organisationen fått bra respons.

– Det har inte gått en dag utan att vi har fått napp, säger Anne Muench, som är projektledare för undersökningen.

Hon berättar att hon och hennes medarbetare ringer runt till församlingar för att höra om de har kommit i kontakt med kristna flyktingar som förföljs på grund av sin tro. Det finns också många personer som självmant hör av sig till dem. Det är alltifrån pastorer till engagerade församlingsmedlemmar.

Målet med undersökningen är att ge underlag som kan bidra till ett ökat skydd för de kristna som lider av förföljelse i Sverige. När insamlingen är avslutad kommer Open Doors medarbetare sammanställa och analysera svaren i en rapport som ska överlämnas till myndigheter, beslutsfattare och politiker. Detta är tänkt att ske före sommaren.

Hur stort problem tror du att förföljelse mot kristna är i Sverige?

– Det är svårt att svara på. Det är just det vi vill undersöka. Men av de samtal vi får in ser vi dock att detta verkligen är ett aktuellt problem. Vi tror att mörkertalet är stort, eftersom det handlar mycket om rädsla. Förföljelse är inget som man gärna pratar om.

Hur ska man göra om man känner till någon flykting som förföljs?

– Då är vi mycket tacksamma om man hör av sig till oss! Man blir då vår kontaktperson, får tillgång till enkäten och kan fylla i den tillsammans med den drabbade personen.

Anne Muench hoppas på att nå så många som möjligt av dem som har kommit i kontakt med drabbade flyktingar.

– Att människor förföljs för sin tro är inte acceptabelt. Det får inte ske i vårt samhälle, säger hon.

Undersökningen

För att komma i kontakt med Open Doors gällande förföljda flyktingar kan du mejla till flykting@od.org eller ringa 076-209 30 89.

Enkäten finns på svenska, engelska, arabiska, farsi och tigrinja.

Målgruppen för undersökningen är människor som har flytt till Sverige och kommit hit tidigast den 1 juli 2012. De kan antingen ha varit kristna när de kom hit eller blivit kristna här, men de ska ha blivit utsatta för någon form av trakasserier eller påtryckningar på grund av sin kristna tro.

Mer information om projektet finns på www.open-doors.se/flyktingprojektet

Det är modigt av KD att bryta dödläget

Ledare KD har, mycket förvånande, stått i centrum för den politiska diskussionen ända sedan regeringsbildningen i januari – trots att den innebar att KD...

Slut med gamla lampor?

Elsäkerhet. Här är EU-standarden som gått de flesta förbi: Om ett halvår ska alla uttag och stickproppar till taklampor se likadana ut i hela Europa. – Det kan...