I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.
Johannesevangeliet 1:1–2

Världen idag

Återfödelse är en populär tro även bland kristna, enligt biskop emeritus Bengt Wadensjö. Här ber en kvinna vid floden Ganges i Allahabad, Indien. Att bada i Ganges under en viss period vart 12:e år ska enligt hinduistisk tro tvätta bort synder och stoppa reinkarnationen. Foto: Deepak Sharma/ AP/ TT

Biskopar i strid mot tanken om reinkarnation

Flera biskopar och teologer såg sig föranledda att rycka ut till försvar för klassisk kristen tro när biskop emeritus Bengt Wadensjö i en debattartikel öppnade för reinkarnationstanken.

Nyheter · Publicerad 00:00, 30 dec 2015

"Det finns flera belägg i Nya testamentet som bara kan tolkas som att Jesus räknade med reinkarnationen, även om han – i den text vi nu har i Bibeln – inte predikade den", skrev Bengt Wadensjö i Svenska Dagbladet på julafton den 24 december.

Rubriken för texten var "Växande tro på återfödelse utmanar kyrkan", och Bengt Wadensjö börjar med att hänvisa till enkäter gjorda av Demoskop och United Minds som visar att "mer än en tredjedel av svenska folket som helhet och mer än två tredjedelar av landets ungdomar tror på en reinkarnation".

Flera biskopar ryckte snabbt ut med invändningar mot resonemanget.

"Det kan verka generöst att inkorporera sådant som folk gillar i största allmänhet och kalla det kristet, men dessa trosföreställningar hör inte hemma i kristen tro", skrev biskop Martin Modéus på debattplats i Svenska Dagbladet.

"Om de skulle inkorporeras så skulle tron inte längre vara kristen. Däremot vill jag gärna samtala med människor av annan livsåskådning".

Även biskop Ragnar Persénius kommenterar Bengt Wadensjös inlägg på sin blogg.

"Att använda en växande andlig spekulation om återfödelse till källa för kristen tro leder vilse", skriver han bland annat.

Och Franciskus Urban Sylvan, präst i trossamfunden Nordisk-katolska kyrkan, skriver i Svenska Dagbladet att "Ingenting i Skriften talar om eller ger stöd åt reinkarnation, det vill säga att själen ges en ny och annan kropp", och menar att Bengt Wadensjö verkar låna sig till "vilseledande kampanjarbete mot allt som är heligt".

Kristina Hjern, präst i en stockholmsförsamling i Svenska kyrkan, ser annorlunda på saken.

Under sina studier vid Teologiska högskolan i början av 2000-talet skrev hon en uppsats i systematisk teologi om reinkarnation och kristen tro.

Hon konstaterar att tron på, eller längtan efter, reinkarnation smugit sig in kristen tro genom 1800-talets esoteriska teosofi. Den fyller också, menar hon, ett teologiskt "tomrum" .

– I grunden handlar det om hur kyrkan formulerar sin eskatologi, sin syn på livet efter detta, säger hon till Världen idag.

– För om vi inte lyckas förmedla något substantiellt, utan mest talar om att livet är här och nu, då funderar människor ut egna trossystem. Så dessa tankar, som alltid funnits bland människor, tar plats i en avsaknad av samtal om vad som kommer.

Kristina Hjern menar också att den stora övergången från jordbegravning till kremering bland kristna i Sverige öppnar för ett närmande till ett mer österländskt tänkande.

– För de första kristna var det oerhört viktigt att begravas hel och hållen, inte i första hand för att just detta kött skulle uppstå utan för att visa på kroppens helighet och vikten av en sammanhållen identitet och person, säger hon.

– Men när man går från 97 procents jordbegravning till 98 procents kremering i en kristen kyrka är det klart att något händer i fråga om vad som kommuniceras och hur det kan tolkas. Och här närmar man sig ett österländskt tänkande, menar jag.

Kristina Hjern menar ändå att Svenska kyrkan, utan att göra avkall på sin egen lära, borde kunna möta även kristna som tror eller hoppas på återfödelse.

– Reinkarnationstanken i sig kan stå för mycket gott, som känslan av att vi lever olika liv under vår livstid, och att vi måste ta hand om vår skapelse åt oss själva och varandra, säger hon.

– Jag tycker nog inte att vi ska ta ifrån människor deras upplevelser av en andlig dimension, även om den inte passar oss, utan försöka möta dem med alla frågor.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Leksakskoala ska lära barn att meditera – säljs i Sverige

Nyandlighet. Ett mjukisdjur som lär små barn i meditera saluförs inför årets julhandel. Flera studier pekar på... torsdag 8/12 13:00

Har du glömt vem han är?

Inför söndag Jag stod i hallen och tittade rakt fram. Vad var det jag skulle göra? Vart hade jag precis varit på... torsdag 8/12 00:00