Nyheter

Biblisk vänskap blir homorelation i ny vigselordning

Att göra våld på bibeltexten. Så beskriver teologen Anders Gerdmar Svenska kyrkans sätt att använda bibelordet om David och Jonatan i sin nya vigselordning. Där antyds att deras vänskap skulle ha varit homosexuell. Foto: Gorm Kallestad/TT
Att göra våld på bibeltexten. Så beskriver teologen Anders Gerdmar Svenska kyrkans sätt att använda bibelordet om David och Jonatan i sin nya vigselordning. Där antyds att deras vänskap skulle ha varit homosexuell. Foto: Gorm Kallestad/TT
Anders Gerdmar, docent
Anders Gerdmar, docent

Bibelns berättelse om den starka vänskapen mellan David och Jonatan används som en av de föreslagna texterna i den nya kyrkohandbokens avsnitt om vigslar.– Det olyckliga med att Svenska kyrkan använder dessa bibelberättelser, för att säga något berättelserna inte säger, är att de gör våld på bibeltexterna, säger docent Anders Gerdmar.

Publicerad Uppdaterad

Bibelord vid vigslar

Här är två av de bibeltexter som numera ingår i Svenska kyrkans vigselordning:

”Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst – endast döden skall skilja oss åt” (Rut 1:16–17).

”Så bekräftade Jonatan åter sin kärlek till David med en ed, ty han älskade honom lika högt som sitt eget liv. [...] När han gått reste sig David från sitt gömställe vid kullen och föll ner med ansiktet mot jorden och hälsade Jonatan tre gånger. De kysste varandra under tårar, och till slut grät David våldsamt. Då sade Jonatan till honom: 'Farväl. Vi båda har svurit varandra en ed i Herrens namn: Herren skall vaka över förbundet mellan mig och dig och mellan våra efterkommande för all framtid'” (1 Sam 20:17,41–42).

Bibelcitat hämtade från översättningen Bibel 2000.

Berättelserna om David och Jonatan och om Rut och Noomi i Gamla testamentet har ofta använts av queerteologer för att hävda att Bibeln bejakar homosexualitet.

Men i och med den nya kyrkohandboken som togs i bruk tidigare i år kan också landets största kristna samfund, Svenska kyrkan, i sina riktningsgivande dokument sägas ha anslutit sig till den tolkningen.

Kyrkohandboken är ett centralt dokument som styr kyrkans gudstjänstliv, teologi och praktik. I den är samkönade och heterosexuella vigslar nu helt jämställda och i den nya kyrkohandboken finns bara en, gemensam, vigselordning.

I kyrkohandboken finns några föreslagna bibeltexter varav åtminstone någon ska läsas i samband med vigsel. Här har Svenska kyrkan nu tagit in både berättelsen om David och Jonatan, och den om Rut och Noomi.

Men Anders Gerdmar, docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet och grundare av Skandinavisk teologisk högskola, menar att det saknas bibelvetenskaplig grund för att påstå att detta handlade om parförhållanden.

– Det finns ingen exegetisk grund för att David och Jonatan eller Rut och Noomi skulle ha haft sexuella relationer. I det senare fallet finns det egentligen inget att stödja sig på, och om man läser berättelserna om David och Jonatan noga finns det inga sexuella termer.

– ”Kärlek” är ett ordval som används ganska ofta just i samband med David, kyssen som man hänvisar till var inte erotisk, utan något som ofta används utan sexuell koppling.

Det finns klart erotiska dimensioner i gammaltestamentliga texter, särskilt Höga Visan, och då är erotiken också mycket tydlig, menar Gerdmar.

– Men så är inte fallet när det kommer till David och Jonatan. Som vi vet hade David ett ganska vidlyftigt sexliv, med sina hustrur och dessvärre Bat-Seba. Han säger till och med att den vänskapliga relationen med Jonatan är något finare än den han haft med kvinnor.

Gerdmar beklagar att Svenska kyrkan använder dessa bibelberättelser på ett sätt som han menar missbrukar gudsordet. Och att berättelser om djup vänskap förvrängs.

– Två män eller två kvinnor kan verkligen ha en djup vänskap utan några som helst sexuella övertoner. Det finns över huvud taget inget stöd i Bibeln för samkönade relationer, och en sådan skulle vara otänkbar i Davids och Jonatans miljö, säger han.

Powered by Labrador CMS