Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Bibelöversättare: Bibeln är tydlig om samkönat sex

Medan svenska frikyrkopastorer debatterar vad Bibeln egentligen säger om samkönade sexuella relationer bekräftar flera av Sveriges mest grundtextkunniga bibelöversättare den klassiska kristna tolkningen. Enligt dem är Bibelns texter tydliga med att samkönat sex går emot Guds vilja.

Nyheter · Publicerad 07:00, 12 jan 2023

Det finns sex bibelställen som explicit talar om sexuella handlingar mellan människor av samma kön (se faktaruta).

Världen idag har talat med Sten Hidal, en av huvudöversättarna av Gamla testamentet i Bibel 2000, Svenska folkbibelns huvudöversättare Seth Erlandsson och Svenska kärnbibelns huvudöversättare Jonas Bergsten, för att höra hur de tolkar bibeltexterna. Någon huvudöversättare av Nya testamentet i Bibel 2000, NT81, finns inte kvar i jordelivet.

När det gäller 1 Mosebok 19, som beskriver hur männen i Sodom ville ligga med Lots två manliga gäster, är det ingen av de tre översättarna som menar att detta är den viktigaste texten om Bibelns syn på samkönad sexualitet. 3 Mosebok 18, däremot, där det står att en man inte ska, eller får, ligga med en man som man ligger med en kvinna, då detta ”är avskyvärt”, menar de är tydlig i sitt budskap.

– Det är ingen tvekan, tycker jag, att det är ett förbud mot homosexuell aktivitet, säger Hidal. 

Erlandsson förklarar att Bibeln beskriver sex som en gåva till en man och en kvinna inom ett äktenskapligt förbund, vilket i sin tur är en del av hela skapelsens ordning. 

– Det är allmängiltigt att det är en förbrytelse om man missbrukar den här gåvan. Det gäller allt samkönat sex, säger han.  

Vad gäller ordet ”avskyvärt” konstaterar han att det hebreiska ordet har ordet ”skam” i ord­stammen. 

– Det hör ihop med skamliga handlingar. Det är inte det som vi är skapade till, förklarar han.  

I 3 Mosebok 20, där det står att män som har legat med varandra ska straffas med döden, översätter Bibel 2000 att ”skulden för deras död är deras egen”, medan Folkbibeln och Kärnbibeln översätter att ”de bär på blodskuld”. 

– Det är att det är en förfärlig handling man gjort, förtydligar Erlandsson.  

Jonas Bergsten berättar att det 18:e kapitlet är skrivet som en så kallad chiasm, ett symmetriskt upplägg som skapar en tydlig helhet. Först, konstaterar han, tas sexuella relationer som är förbjudna inom familjer upp och därefter sexuella relationer som är förbjudna utanför familjer. 

– Det här är hela definitionen av vad otukt är. Och det enda som blir kvar är sexualiteten mellan en man och en kvinna i ett äktenskap, förklarar han. 

Vad gäller de nytestamentliga bibelställena påpekar både Erlandsson och Bergsten att Paulus, som författade de tre breven i fråga, kunde Gamla testamentet utantill, och att han tydligt återkopplar till 3:e Moseboks exempel på sexuella synder. 

– Det är ganska glasklart. Det är inte meningen att man ska ha samkönat sex och man ska inte heller ha fritt sex, utan det hör ihop med ett förbund, säger Erlandsson.  

Samtidigt betonar bibelöversättarna att vi alla har olika synder som vi brottas med och behöver befrielse från. 

– Vi behöver be om syndernas förlåtelse. Men vi kan inte komma ifrån att det är ett uppror mot Gud och att ogudaktigheten ökar, säger Erlandsson.  

Även Jesus pekade, liksom Paulus, tillbaka på Gamla testamentets texter, påpekar Bergsten. Han framhåller att Jesus upphävde dödsstraffet på sexualmoralisk synd samtidigt som han skärpte vikten av att hålla buden. Bergsten poängterar också att Jesus, i Matteusevangeliet 19, förklarar att äktenskapet inte är till för alla, utan att vissa har valt att avstå det för himmelrikets skull, medan andra är födda sådana, eller har blivit sådana på grund av vad andra har gjort med dem. 

– Jesus lyfte fram att de här frågorna finns, långt innan hbtq-rörelsen fanns, konstaterar han.

Det är inte meningen att man ska ha samkönat sex och man ska inte heller ha fritt sex, utan det hör ihop med ett förbund.

Samkönat sex i Bibeln

1 Moseboken 19  

3 Moseboken 18  

3 Moseboken 20  

Romarbrevet 1  

1 Korintierbrevet 6  

1 Timoteusbrevet 1

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Vattenfall sänker avgifter med miljardbelopp

Ekonomi. Vattenfall drar ned elnätsavgiften med i snitt 34 procent – motsvarande 1,1 miljarder kronor – från... lördag 27/5 13:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00