Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Beslut om fler sena aborter togs nattetid

Det franska parlamentets andra kammare, nationalförsamlingen, har röstat igenom en lagändring som tillåter abort av psykosociala skäl ända fram till slutet av graviditeten.

Knappt en femtedel av ledamöterna var på plats när förslaget röstades genom, före gryningen en lördagsmorgon mitt i semestertiden.

Nyheter · Publicerad 16:16, 21 aug 2020

I Frankrike har kvinnor rätt till fri abort före utgången av tolfte graviditetsveckan. Dessutom kan en kvinna ansöka om abort ”av medicinska skäl” utan tidsbegränsning, i fall av obotlig fosterskada eller då graviditeten kan anses hota kvinnans hälsa. I det senare fallet måste ärendet prövas av en grupp sakkunniga.

Enligt förespråkarna av den lagändring som antogs den 1 augusti har läkare runt om i landet olika synpunkter på vad som skulle kunna utgöra hot mot kvinnors hälsa, vilket gör att tillgången till abort blir ojämlik. Därför vill man nu förtydliga att en kvinnas hälsa ska kunna anses vara hotad till följd av ”psykosocial nöd”.

Under debatten i parlamentet påpåkade flera ledamöter att läkare redan i dag måste ta kvinnans mentala hälsa i beaktande när de får in en begäran om abort av medicinska skäl, och att det därför inte handlar om att ändra lagen, utan att följa den.

Ändå godkändes lagändringen, med 60 röster mot 37. Bara 101 av 577 ledamöter deltog i omröstningen, som inte bara skedde mitt i semesterperioden, utan också vid 4-tiden på morgonen, i slutet av en lång debatt om en rad bioetiska lagförslag.

I samma omröstning, skriver den svenska pro life-organisationen Respekt, antogs förslag om statligt finansierad provrörsbefruktning för lesbiska par och ensamstående, samt om tillstånd för att skapa genetiskt modifierade embryon och hybrider som tas fram genom att införa mänskliga stamceller i djurembryon.

Lagförslaget går nu tillbaka till överhuset, senaten, för en andra behandling. Ett utskott med ledamöter från både nationalförsamlingen och senaten tar sedan upp det nya förslaget för omröstning, enligt brittiska Christian Institute. Om ledamöterna inte kan enas, är det nationalförsamlingens beslut som gäller.

Enligt den franska nyhetstidningen LCI utförs i dag uppemot 230 000 aborter i Frankrike årligen, varav 200–300 är aborter som utförts ”av medicinska skäl”. 

I Sverige är abort efter vecka 18 tillåtet endast om det finns ”synnerliga skäl”. Ett sådant kan vara att den gravida kvinnan har svåra sociala problem. Men även i dessa fall är sista dagen för abort är 21 veckor och sex dagar.

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier