Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du, Gud.
Psaltaren 90:2

Världen idag

Barnmorskorna begär resning i Europadomstolen

Barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen begär nu resning i Europadomstolen. Den svenska domare som deltog i beslutet att inte pröva samvetsfrihetsmålen kan ha varit jävig. Det har nu framkommit att han har kopplingar till RFSU och till Åsa Regnér, tidigare jämställdhetsminister och ordförande för RFSU.

Nyheter · Publicerad 22:00, 18 maj 2020

Nu görs en resningsansökan till Europadomstolen, gällande de svenska barnmorskemålen om samvetsfrihet. En av huvudgrunderna är att den svenske domare som deltog i beslutet kan ha varit jävig, något som Världen idag tidigare har berättat.

Skandinaviska människorättsjuristerna (SHRL) skriver att domaren ifråga, Erik Wennerström, var generaldirektör för Brottsförebyggande rådet före 2018.

– I deras årsrapport från 2017 uppges att Sveriges kommuner och landsting, det vill säga barnmorskornas motpart i Sverige, tillhörde myndighetens kärnnätverk. Myndigheten tilldelade också bidrag till Sveriges kommuner och landsting under det året enligt redovisning, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid SHRL i ett pressmeddelande.

Hon påpekar också att Erik Wennerström så sent som 2018 satt i insynsrådet vid Jämställdhetsmyndigheten, tillsammans med Sveriges kommuner och landstings vd.

– Samtidigt var Åsa Regnér jämställdhetsminister och uttalade sig starkt emot rätten till samvetsfrihet. Åsa Regnér var tidigare ordförande för RFSU, som fått bidrag av Jämställdhetsmyndigheten under 2018, och kopplingen mellan RFSU och Sveriges kommuner och landsting är stark. De skrev bland annat en debattartikel tillsammans mot våra klienter, fortsätter Nordström.

Världen idag har tidigare berättat om en granskning som visat att flera av domarna i Europadomstolen har band till abortliberala påverkansgrupper.

I barnmorskemålen tog Europadomstolen inte heller hänsyn till den europeiska samsynen när det gäller samvetsfrihet för vårdpersonal. Det är ytterligare ett skäl till att SHRL begär resning. I princip alla övriga europeiska länder respekterar samvetsfrihet inom vården.

– Rätten till samvetsfrihet är inskriven i den svenska abortlagens förarbeten, och när majoriteten av Europarådets 47 medlemsstater klarar av att balansera rätten till vård och rätten till samvetsfrihet kan det även fungera i Sverige, vilket det gjort i 40 år, menar Ruth Nordström.

SHRL anser dessutom att det var felaktigt att en kommitté med tre domare beslutade i barnmorskemålen. Enligt Europakonventionen är kommittéer till för enklare ärenden där det finns etablerad praxis.

– På grund av målets beskaffenhet fanns det inte kompetens för kommittén att besluta i målen, säger Ruth Nordström.

Rätten till samvets- frihet är inskriven i den svenska abortlagens förarbeten.

Det är åter kvinnorna som är förlorarna

Ledare Svenska friidrottsförbundet gör det nu möjligt för unga idrottsutövare att själva välja om de vill... lördag 19/6 00:00

Ett steg närmare föräldralag med minskat pappa-fokus

Familj. I framtiden kan det bli svårare att veta vem som är biologisk far till ett barn. Detta sedan... fredag 18/6 09:00

Fortsatt stöd för Israels regering från kristna Israelvänner

Israelkommentar Efter tolv år med Benjamin Netanyahu vid makten svors på söndagskväll en ny regering in i det...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier