Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Barnmorskan Ellinor stämmer landstinget

Barnmorskan Ellinor Grimmark stämmer landstinget i Jönköpings län för kränkning av samvetsfrihet. Detta efter att hon blivit av med tre utlovade jobb med hänvisning till att hon inte vill utföra aborter.

Nyheter · Publicerad 14:40, 26 maj 2014

I april meddelade Diskrimineringsombudsmannen att man inte anser att Ellinor Grimmark utsatts för diskriminering av landstinget, och ärendet lades ner. Nu drivs fallet alltså vidare till domstol.

Ellinor Grimmark hoppas att tingsrätten ska fälla landstinget för att Grimmark inte fått utlovade anställningar när hon sagt att hon på grund av sin tro inte kan utföra aborter. Ellinor Grimmark yrkar på skadestånd med 80 000 kronor och diskrimineringsersättning med 60 000 kronor.
– Jönköpings läns landstings beslut har utgjort ett ingrepp i Ellinor Grimmarks rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet enligt Europakonventionen, säger Ruth Nordström, juridiskt ombud för Ellinor Grimmark och ordförande i juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers (SHRL).

Ruth Nordström menar att ett krav på att den som söker en tjänst som barnmorska ska vara beredd att utföra aborter, "missgynner personer med viss religion eller annan trosuppfattning".
– Svensk rätt är underordnad Europakonventionen om mänskliga rättigheter och Europadomstolens praxis, som erkänner och fastställer samvetsfrihet som en mänsklig rättighet, säger hon.

Reinhold Fahlbeck är professor emeritus i arbetsrätt och styrelseledamot i SHRL. Han tror att Sverige kommer att fällas om fallet går vidare till Europadomstolen.
– Det finns en ordentlig samsyn bland de länder som anslutit sig till Europakonventionen om att tillåta samvetsfrihet vid abort och dödshjälp. Ju större samsyn det finns om en viss fråga, desto mindre är utrymmet för nationella avvikelser, säger han.

Arash Asadi
arash.asadi@varldenidag.se 

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...