På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Foto: Mikael Fritzon/TT

Barn lämnades att dö efter mycket sen abort

​När ett sjukhus i Norrbotten missade att kalla till återkontroll efter en misslyckad abort fick kvinnan istället göra en mycket sen abort. Barnet levde då en halvtimme men lämnades att självdö av personalen. Något som enligt sjukvårdens kontrollorgan IVO är i sin ordning.

Nyheter · Publicerad 16:31, 14 sep 2016

Det är Norrländska socialdemokraten som först uppmärksammat den här händelsen. En kvinna kom in till ett sjukhus i Norrbotten för att genomföra en abort. Men på grund av att aborten var så sen krävdes ett godkännande från Socialstyrelsen för att den skulle kunna genomföras. Anledningen till den sena aborten var att den abort som gjordes tidigt i graviditeten misslyckades, men detta upptäckte inte sjukhuset eftersom man glömt att kalla kvinnan till återkontroll, skriver tidningen.

Aborten gjordes sedan i graviditetsvecka 22 plus tre dagar. Det fick till följd att barnet föddes levande och enligt läkaren som anmälde händelsen ska barnet ha levt i upp emot en halvtimme efteråt.

Barnmorskorna på plats hade då blivit tillsagda att varken tillkalla barnläkare eller ge livsuppehållande vård, skriver Norrländska socialdemokraten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är mycket kritiska till det ansvariga landstinget för att man inte säkerställt att den tidiga aborten var fullständig.

Men någon kritik mot att man inte försökte rädda barnets liv, förs inte fram.

”IVO konstaterar att sjukvårdspersonalens handlande låg i linje med de bestämmelser som finns. Aborten ska räknas som påbörjad vid det första aborttillfället, som var i vecka 9. Därefter räknas barnet juridiskt sett som ett aborterats foster, trots att det fortsatte växa i livmodern”, skriver tidningen som hänvisar till följande utdrag från IVO:s yttrande:

"Det foster som aborteras senast vecka 21 +6 men föds fram efter vecka 22+0 och visar övergående livstecken eller reflexer betraktas som foster och ges inte någon form av livsuppehållande eller palliativ vård, utan får i stället ett värdigt omhändertagande. Ett foster är inte livsdugligt utanför livmodern när det blir aborterat."

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier