Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Bibelsällskapet fick i veckan sina lokaler i Egyp ten ödelagda. Det är första angreppet på 129 år. Foto: Bibelsällskapet

Attentat mot Bibelsällskaps-butiker

I förra veckan stacks Bibelsällskapets butiker i Assuit och Mina i brand av rasande islamister.– Men vi låter oss inte skrämmas, säger Ramez Atallah, sällskapets generalsekreterare i Egypten.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 aug 2013

Bibelsällskapet har funnits i Egypten i 129 år, och till BBC säger Ramez Atallah att det var första gången som en liknande attack har riktats mot verksamheten. Tack vare att båda butikerna hade stängts, just på grund av rädsla för att det kraftigt uppblossade våldet skulle leda till angrepp, skadades ingen av de anställda. Däremot är båda butikerna totalförstörda; metalldörrarna slogs sönder, skyltfönster krossades varefter lokalerna stacks i brand. Samma öde rönte för övrigt många andra butiker på samma gator, där parkerade bilar också brändes ner.

Men Bibelsällskapet tänker inte ge sig för våldet och är redan i gång med planer på att återuppbygga de ödelagda lokalerna. I både Assuit och Mina, södra Egyptens största städer, finns stor kristen befolkning, och butikerna har varit de troendes enda möjlighet att få tag i biblar.
– Av det skälet får vi inte ha stängt för länge, säger Ramez Atallah, som också berättar att kontakter redan har tagits med en arkitekt och en byggentreprenör för att få en uppfattning om kostnader och tidsram.
– Så fort det lugnar ner sig lite grann, ska vi börja med återuppbyggnadsarbetet. Vi tänker inte vänta, fortsätter han.

Han uppskattar att det kommer att ta tre månader att återställa bokhandeln i Mina, den i Assuit kanske lite drygt fyra månader. Kostnaden för hela arbetet, då inberäknat inköp av nya lager, diverse tillstånd med mera, beräknas – i svensk valuta – uppgå till cirka 750 000  kronor.
Trots att han på så nära håll har upplevt det kraftiga våldet, är det en sak Ramez Atallah vill betona:
– Den stora majoriteten muslimer är ett fredsälskande folk som vill att de kristna också fortsättningsvis ska kunna leva i Egypten. Så när några av kyrkorna hade stuckits i brand, kom muslimska grannar och andra för att försöka släcka eldsvådorna.
Till USA-baserade kristna tv-kanalen CBN, Christian Broadcasting Network, säger Ramez Atallah att den egyptiska regeringen har förbundit sig att återuppbygga och restaurera de kyrkor och kristna företag som Muslimska brödraskapet har förstört.

På Bibelsällskapet i Uppsala delar man sorgen över det inträffade som, enligt generalsekreteraren Krister Andersson, dock inte var helt oväntat. I det våld som har riktats mot bland annat kyrkor – och kristna över huvud taget – fanns, menar han, också risken för att även Bibelsällskapet skulle bli måltavla.
­– Men det är dramatiskt, sorgligt och omskakande, säger han.
Samtidigt är han fylld av beundran för den framsynthet som ledningen i Egypten visade genom att hålla personalen borta och därmed undvika att någon skadades.
– Jag beundrar också Bibelsällskapet i Egypten för förmågan att ta initiativ och se framåt och redan börja bygga upp, säger han.

Annica Skenberg
redaktionen@varldenidag.se

 

Fakta. Här har kyrkor skadats

Mursi-anhängarnas hämnd på Egyptens kristna blev enorm. På bara tre dagar i förra veckan plundrades och brändes minst 49 kyrkor, protestantiska, ortodoxa och katolska. Dessutom ödelades nio andra kristna byggnader och/eller institutioner.
Världen idag presenterar här en lista över samtliga mål för den islamistiska vreden. Dokumentationen har gjorts av representanter för Egyptens kristna kyrkor och lämnades av Katolska kyrkans pressavdelning i Egypten till katolska nyhetsbyrån AsiaNews, som publicerade den i lördags, den 17 augusti.

Följ utvecklingen här www.worldwatchmonitor.org

1. Den franciskaska kyrkan och skolan i Suez - brända
2. Den helige Herdens kloster och sjukhus i Suez – brända
3. Den gode Herdens kyrka vid klostret med samma namn i Assiut – bränd efter molotovattack
4. Koptiska katolska kyrkan Sankt Georg i Minya – bränd
5. Jesuiternas kyrka i Minya – bränd
6. Vår Fru av Fatimabasilikan i Heliopolis – attackerad
7. Koptiska katolska Sankt Markuskyrkan i Minya – bränd
8. Franciskanskt nunnekloster i Beni Suef – bränd
9. Sankt Teresakyrkan i Assiut – bränd
10. Franciskanernas kyrka och skola i Assiut – bränd
11. Sankt Josefs kloster och skola i Minya – brända
12. Koptiska katolska kyrkan av det heliga Hjärtat i Minya – stacks i brand
13. Heliga Marias nunnekloster i Kairo – attackerat
14. Den helige herdens skola i Minya – attackerad
15. Den helige frälsarens kyrka, anglikansk, i Suez – bränd
16. Den helige Mikaels kyrka, evangelisk i Assiut – omringad och plundrad
17. Sankt Georges kyrka, koptisk-ortodox, i Minya – bränd
18. Al-Eslakyrkan i Assiut – bränd
19. Adventistkyrkan i Assiut – bränd
20. Apostlarnas kyrka i Assiut - bränd
21. Den heliga förnyelsens kyrka i Assiut – brand
22. Koptiskt ortodoxa stiftscentret i Assiut – bränt
23. Sankt Georg-kyrkan i Arish - bränd
24. Sankt Georgekyrkan i al-Wasta. Beni Suef – bränd
25. Jungfru Mariakyrkan i Maadi, Kairo – attackerad
26. Jungfru Mariakyrkan i Mostorod, Kairo - attackerad
27. Sankt Georgekyrkan, koptisk-ortodox, i Kairo – attackerad
28. Heliga Mariakyrkan i Fayoum – bränd
29. Den heliga Damianas kyrka i Fayoum  – plundrad och bränd
30. Den helige Theodors kyrka i Fayoum – bränd
31. Den evangeliska kyrkan i al-Zorby i Fayoum – plundrad och förstörd
32. Sankt Josefs kyrka i Fayoum – bränd
33. Franciskansk skola i Fayoum – bränd
34. Sankt Paulus koptisk-ortodoxa stiftscenter i Gharbia – bränt
35. Den helige Antonius koptisk-ortodoxa kyrka i Giza – bränd
36. Koptiska D´Sabkt Georgekyrkan i Afteeh, Giza – bränd
37. Jungfru Marias och fader Abrahams kyrka i Minya – bränd
38.  Den heliga Mina Abu Hilal Kebly-kyrkan i Minya – bränd
39. Baptistkyrkan i Beni Mazar, Minya – bränd
40. Amir Tawadros-kyrkan i Minya – bränd
41. Den evangeliska kyrkan i Minya – bränd
42. Kyrkan Anaba Moussa al-Aswad i Minya – bränd
43. Apostlarnas kyrka i Minya – bränd
44. Heliga Marias kyrka i Qena – försök till mordbrand
45. Sankt Georges koptiska kyrkan i Sohag – bränd
46. Sankt Damianakyrkan i Sohag – attackerad och bränd
47. Jungfru Maria-kyrkan i Sohag – bränd
48. Den helige Markus kyrka och kommunitetscenter i Sohag – bränd
49. Anba Abram-kyrkan i Sohag – förstörd och bränd

Andra kristna byggnader, institutioner och liknande:
50. Fader Angelos hus, pastor i Jungfru Marias och fader Abrahams kyrka i Minya – bränt
51. Fastigheter och butiker tillhörande kristna i Arish – brända
52. 17 kristna hem i Minya – attackerade och plundrade
53. Kristna hem i Assiut attackerade
54. Den evangeliska stiftelsens kontor i Minya – brändes
55. Butiker, apotek och hotell, ägda av kristna – attackerades och brändes i Luxor
56. Bibelsällskapets bibliotek i Kairo – brändes
57. Bibelsällskapet i Fayoum – bränt
58. Bibelsällskapet i Assiut – bränt

Krister Andersson, generalsekreterare för Bibelsällskapet i Sverige, delar sorgen över attackerna mot Bibelsällskapet i Egypten. Men han är också fylld av beundran över de egyptiska kollegernas initiativför­måga. Foto: Bibelsällskapet

Renhetskultur är något helt annat än hederskultur

Ledare De senaste månaderna har man från flera håll försökt att kleta begreppet ”hederskultur” på Sveriges... lördag 10/4 00:00

Inflytelserik fransk filosof anklagas för pedofili i ny bok

Frankrike. Var den franska filosofen Michel Foucault, som är känd för sina reflektioner kring maktstrukturer... söndag 11/4 12:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...

Liberalteologin urholkar bibelns gudomliga inspiration

Bibeltro eller bibelkritik (del 2/4). Utifrån bibliskt perspektiv kan man knappast betrakta liberalteologin som kristen, eftersom den...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier