Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Åtta raka frågor om IS-terroristerna till regeringen

Varför ska IS-terrorister välkomnas tillbaka till Sverige när många som drabbats av organisationens dåd är fast i Syrien? Med den, och flera andra frågor om Sveriges hantering av IS-återvändare, vänder sig Världen idag till regeringen. Någon självkritik verkar inte finnas.

Nyheter · Publicerad 11:53, 7 mar 2019

Senfärdig och utebliven lagstiftning har gjort att inte en enda av drygt 150 IS-terrorister som återvänt till Sverige dömts för brott begångna i krigszonen. Det berättade Världen idag i förra veckan.

Varför Sverige ska ha en mjukare terrorlagstiftning än våra nordiska grannländer får Världen idag inget klart svar på när vi vänder oss till regeringen.

– Sverige har en väl utvecklad och omfattande strafflagstiftning på terrorismområdet som skärpts ytterligare under förra mandatperioden. På regeringens initiativ har bland annat ett särskilt straffansvar för terrorismresor och mottagande av terrorismutbildning införts, säger Natalie Sial, pressekreterare åt inrikesminister Mikael Damberg.

Hon påpekar därefter att ytterligare skärpningar är på gång – att det snart kommer vara olagligt att delta i en terrororganisation.

Varför det dröjt så länge att införa en sådan lag, ger Natalie Sial inget klart svar på.

– Regeringen har sedan 2014 genomfört en lång rad åtgärder mot terrorism, säger hon.

I Storbritannien meddelades det nyligen att en så kallad IS-hustru ska fråntas sitt brittiska medborgarskap. Varför kan inte Sverige göra likadant?

– Sverige har i dag inga möjligheter att återkalla svenskt medborgarskap. Detta skulle kräva grundlagsändring. Regeringsformen slår fast att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap, säger Natalie Sial.

Att ändra lagen i detta hänseende avvisade Stefan Löfvén så sent som för ett par veckor sedan.

På vilket sätt är det rimligt att IS-terrorister välkomnas tillbaka till Sverige medan många som utsatts för IS brott är fast i Syrien?

– Sverige har inga ambitioner att hämta hem de svenska medborgare som har rest till konfliktzonen i Syrien och Irak. Utrikesdepartementet har sedan flera år avrått från resor till dessa områden. En avrådan ska ses som en tydlig signal om ett allvarligt säkerhetsläge och att man noga ska tänka över sitt beslut att resa, säger Natalie Sial.

Hon påpekar därefter att den enskilde har ”ett långtgående eget ansvar” för att ta sig hem, även om konsulärt stöd kan ges om ”förutsättningarna för detta finns”.

Varför Sverige inte kan ge skydd åt IS offer i stället ger Natalie Sial inget svar på.

Mer än 70 år efter Andra världskriget jagas fortfarande nazister som deltog i Förintelsen. Varför jagas inte IS-terrorister – som i princip försökt utrota jazidier och kristna – med samma iver?

– Den svenska regeringens grundinställning är att alla som begått terroristbrott eller krigsförbrytelser ska dömas för sina brott, antingen i det land där brotten begåtts, eller här i Sverige vid en koppling hit, eller i något annat land. Svenska domstolar har en långtgående behörighet att döma för brott kopplade till terrorism, oavsett om brottet har begåtts i Sverige eller utomlands.

Människor som har flytt från IS terror och fått en fristad i Sverige riskerar nu att möta sina förföljare på gatan. Vad gör ni för att skydda dessa personer?

– Sverige har en väl utvecklad och omfattande strafflagstiftning på terrorismområdet som skärpts ytterligare under förra mandatperioden. Dessutom har vi höjt anslagen till polisen och Säkerhetspolisen för att bland annat stärka deras förmåga att bekämpa den här typen av allvarlig brottslighet.

Många menar att lagen om förbud mot terrorresor är tandlös – inte minst för att den infördes 2016 och inte kan tillämpas retroaktivt. Kan ni inte lägga fram ett lagförslag med innebörden ”Förbud mot att återvända till Sverige efter deltagande i terrorgrupp”?

– Enligt svensk grundlag får ingen svensk medborgare landsförvisas eller hindras att resa in i riket, säger Natalie Sial.

Sommarsoffan live-intervjuar OM:s grundare

På måndag kan svenskar ställa frågor till missionsorganisationen OM:s grundare, evangelisten George... lördag 4/7 18:00

Utan apostlar saknas missionellt perspektiv

Ledare Nya testamentet beskriver de femfaldiga tjänstegåvorna i Kristi kropp: apostlar, profeter,... lördag 4/7 00:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda