Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Att döda foster blev het fråga i TV4:s Nyhetsmorgon

Idén att injicera ett dödligt läkemedel i fostret före abort blev föremål för het diskussion i TV4:s Nyhetsmorgon förra veckan. Statens medicinsketiska råd fick flera skarpa frågor, men det faktum att foster kan räddas redan i vecka 21 nämndes inte.

Nyheter · Publicerad 15:00, 8 apr 2019

I slutet av februari berättade Världen idag att Statens medicinsketiska råd (Smer) i princip föreslår att abort ska tillåtas även om fostret är livsdugligt. Bakgrunden till ställningstagandet är att man i dag kan rädda foster i samma vecka som de kan aborteras. Och någon sänkning av abortgränsen vill Smer inte se.

I tisdagens avsnitt av TV4:s Nyhetsmorgon uppmärksammades frågan genom att Smers ordförande, Kjell Asplund, besökte studion. I fokus stod det faktum att barn i dag kan överleva samma vecka som de kan aborteras.

”Vecka 22 är en vecka då ett barn kan överleva, men det är också en vecka då ett liv kan tas bort. Vilka problem ser du med detta?” frågade programledaren Jesper Börjesson som ledde intervjun tillsammans med Soraya Lavasani.

”Det är den medicinsktekniska utveckling som har gjort att vi har hamnat i den här situationen”, svarade Kjell Asplund.

När programledarna frågade hur diskussionen går i rådet angående att vissa aborterade foster föds levande, poängterade Kjell Asplund att rådet inte vill ifrågasätta aborträtten eller se någon sänkning av abortgränsen.

Därefter sade han att ett barn som föds levande efter en abort ska räknas som en individ med ett eget människovärde. Han nämnde dock inte att Smer, i sin rapport, samtidigt inte anser att dessa foster per automatik ska försöka räddas.

Kjell Asplund sade i stället att rådet tycker att snabbare processer behövs så att aborten utförs före vecka 22.

”Men vad tycker du själv då? Det blir så tydligt att livet korsar döden på något sätt i den här veckan”, sade Jesper Börjesson.

”Det här är en extremt svår situation, det är därför vi främst talar om att man ska undvika den här situationen”, sade Asplund.

Han berättade därefter att rådet tycker att man ska överväga att införa feticid, det vill säga att ett läkemedel injiceras i fostret så att det dör innan det föds fram.

”Fostret dör ju normalt under utdrivningen, men vissa gör det inte”, sade han och påpekade att moderns vilja inte är att komma hem med ett levande barn.

Det märktes att programledarna tyckte att frågan var svår.  

”Det väcker mycket frågor”, sade Soraya Lavasani.

Jesper Börjesson frågade sig vem som ska utföra ingreppet.

”Man pratar ju också om en bransch och folk som ska utföra de här sakerna. Det ställer ju enorma krav, både fysiskt och psykiskt, på dem som ska göra det”, sade han.

Asplund medgav att professionen är kritisk till feticid – med hänvisning till att det kan vara farligt för mamman.

I hela inslaget talades det om att vecka 22 är den vecka då man i dag kan rädda barn i Sverige, men som Världen idag har berättat har man på Akademiska sjukhuset i Uppsala räddat barn redan i vecka 21. Världen idag hörde av sig till TV4 för att höra varför de inte nämnde detta.

– Vi utgick från den studie som publicerades och som Smer-ordföranden som medverkade också utgick ifrån, skriver producenten Anneli Jansson i ett mejlsvar.

Hon påpekar att inslaget handlade om ”de etiska dilemman som uppstår när tiden för abortgränsen och möjligheten att rädda liv sammansmälter” och att detta sker redan i vecka 22.

Något förtydligande kommer tv-kanalen inte att göra, men Anneli Jansson säger att de antagligen kommer återkomma till ämnet längre fram.

Det här är en extremt svår situation, det är därför vi främst talar om att man ska undvika den här situationen.

Judisk litteratur får nytt pris

Kultur. Ett nytt, stort, internationellt litteraturpris som tillägnas den judiska litterära traditionen. I... måndag 26/10 06:00

Indisk pionär: Så fick vi se boom i våra kyrkor

Församlingstillväxt. Grundaren av en av världens mest expansiva kristna rörelser, indiern Victor John, deltog nyligen i... söndag 25/10 19:00

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Fasta. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...