Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Åtal läggs ned för abort i vecka 30: ”Ofödda är fredlösa”

Ofödda barn ses inte som individer och saknar rättigheter. Den tolkningen av lagen har en åklagare gjort och därmed lades förundersökningen om vållande till annans död ner efter en abort i vecka 30. – Sverige kan i praktiken sägas ha obegränsad abortmöjlighet, menar Thomas Idergard, debattör och jesuit.

Nyheter · Publicerad 14:13, 28 jan 2019

Förra året aborterades ett barn i vecka 30 på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Gränsen för abort utan särskilda skäl är vecka 18 och det var på grund av feltolkning av ultraljud som den aktuella situationen vid KS uppstod.

Det gjordes en polisanmälan och en förundersökning inleddes med rubriceringen grovt vållande till annans död. Men åklagaren har alltså beslutat att inte driva saken vidare.

– Jag har kommit fram till att förundersökningen ska läggas ner med hänsyn till att ett ofött barn inte är ett brottsobjekt. Därmed finns det inget brott att utreda, säger åklagaren Jennie Nordin till Dagens nyheter.

En som reagerat kraftfullt på att en abort i vecka 30 inte får några juridiska konsekvenser är Thomas Idergard, jesuit och debattör. Han skriver på Facebook att mot någon utan rättigheter kan vad som helst göras utan att ett brott kan anses ha begåtts, ”fredlös hette det i medeltida tappning”.

”Implikationen av beslutet är långtgående. Sverige kan i praktiken, med åklagarens sätt att resonera, sägas ha obegränsad abortmöjlighet, oavsett vad som står i gällande lag”, skriver han.

Juridiskt sett är oföddas rättstatus oklar, menar Kavot Zillén, doktor i medicinsk rätt vid Stockholms universitet.

– I Sverige åläggs rättigheter och skyldigheter födda personer. Ett ofött barn anses inte vara ett rättssubjekt och ett ansvar för vållande till annans död kan därför inte utkrävas i den angivna situationen, säger hon till DN.

Åklagare Jennie Nordin skickar en passning till politikerna.

– Min personliga uppfattning är att det är något som lagstiftare bör titta på. Även ofödda barn ska kunna ha ett rättsligt skydd, säger hon.

Michael Anefur är Krist­demo­kraternas tales­person i medicinsk-etiska frågor och riksdagsledamot.

”KD:s uppfattning är att lagstiftningens avsikt var att skydda ofödda enligt de tidsangivelser som finns i lagen. Att abortera i v 30 är inte acceptabelt och kan inte vara lagstiftarens mening. Samtidigt menar åklagaren att foster inte kan vara ett eget rättsobjekt. Det bästa vore att få detta prövat i domstol vilket nu inte kommer att ske då åklagaren lagt ner ärendet”, skriver Michael Anefur i ett mejl till Världen idag.

KD kommer nu att följa frågan och är beredda att begära att lagen ses över, skriver Michael Anefur.

Min personliga uppfattning är att det är något som lagstiftare bör titta på. Även ofödda barn ska kunna ha ett rättsligt skydd

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.