Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Anders och Camilla Olsson blir pastorspar i Huddinge

Anders och Camilla Olsson blir nytt pastorspar i Södertörnkyrkan, Huddinge och ser fram emot nya utmaningar i en region med stora sociala behov.

– Här finns ett stort missionsfält. Vi vill beröra gatorna med evangeliet, säger Anders, som tillträder föreståndartjänsten den 1 januari.

Nyheter · Publicerad 15:36, 30 nov 2021

Anders och Camilla Olsson har alltid brunnit för storstäder. Under 13 år ledde de den starkt växande Göteborgsförsamlingen Gilead, som blev Connect Church och som numera tillhör Hillsong Church. 

2019 anställdes Anders som föreståndare för pingstförsamlingen Arken i Värnamo, medan Camilla fortsatte jobba deltid som lärare i Göteborg. Efter två års pendlande är de nu återigen pastorspar för en storstadsförsamling, Södertörnkyrkan i Huddinge, söder om Stockholm.

Den 1 januari 2022 tillträder Anders tjänsten som föreståndare, efter att ha arbetat som vakanspastor sedan i augusti.

När Anders och Camilla besökte Södertörnkyrkan i juni, efter att Anders fått förfrågan om att arbeta där, upplevde båda en tydlig längtan och kallelse dit. Men att de skulle känna en sådan stark dragningskraft till staden kom lite oväntat.

– Vi är trygga i att Gud har kallat oss till södra Stockholm. Efter att ha bett och prövat olika alternativ inför Gud anade vi att det lutade åt Stockholm. När vi kom till Södertörnkyrkan första gången växte det till en stark övertygelse, förklarar Camilla Olsson.

Södertörnkykan är en pingstförsamling med drygt 300 medlemmar, mitt i Huddinge centrum. Förutom gudstjänstlokal innehåller kyrkobyggnaden även en restaurang med lunchservering, ett café, en idrottshall, ett konferensrum och en second hand-butik. 

Varje torsdag har LP-stiftelsen matutdelning i kyrkans lokaler. Det sociala arbetet är något som Anders och Camilla också vill prioritera. I Huddinge kommun ligger förorterna Vårby och Skog­ås, som är med på polisens lista över utsatta områden. 

– Här finns ett stort missionsfält. Vi vill beröra gatorna med evangeliet, säger Anders.

– Vi känner en börda för södra Stockholm och en förväntan på vad Gud vill göra här. Det finns stora möjligheter och behoven är väldigt tydliga. Vi vill vara med och göra skillnad, fortsätter Camilla.

Efter att ha jobbat i församlingen under några månader har Anders fått en stor kärlek till området och församlingen. Förutom att leda den dagliga verksamheten innebär hans tjänst som föreståndare att ”få saker att hända”, att bygga team och att skapa utrymme för tillväxt.

Han brinner framför allt för att gudstjänsterna ska vara välkomnande för alla åldrar, att Alphakurser och smågrupper ska startas och att kyrkan ska få vara en resurs för studenterna på Södertörns högskola.

Under sin tid i församlingen har Anders sett ett växande intresse för bön bland församlingsmedlemmarna.

– Jag har alltid älskat bön, men en sådan hunger och glädje har jag inte sett på många år. Det är spännande, eftersom bön alltid ger bönesvar, säger han och jämför med skeendet i Göteborgsförsamlingen Gilead.

– Jag tror att det har med Guds tajming att göra, att han sammanför människor vid en viss tidpunkt för ett visst syfte. I Gilead fördes folk samman med specifika gåvor och kallelser för en viss tid, vilket gjorde att vi kunde göra mycket för staden.

Camilla är mycket aktiv i kyrkans barn- och familjearbete och kommer att ha fokus på det gemensamma uppdraget, även om hon har annat jobb vid sidan av. För närvarande arbetar hon heltid som lärare i Göteborg, men är på gång att söka lärartjänster i Stockholm.

Efter några år av mycket pendling ser hon fram emot att få landa på en plats tillsammans med Anders. Paret har redan köpt hus i Huddinge och flyttar dit i februari. 

Det är ett stort steg, men ändå inte helt främmande för dem. De har många vänner i Stockholmsområdet – Anders föräldrar och syskon har bott där i många år och en av döttrarna går på Hillsongs bibelskola i staden.

Både Anders och Camilla älskar havet och klipporna på västkusten, men nu får de ta med sig båten och utforska Stockholms skärgård i stället.

– Det är absolut mycket vi kommer att sakna med Göteborg, men vi känner oss utmanade att verkligen ge en säsong till i en ny stad, säger Camilla.

Anders är inspirerad inför de nya arbetsuppgifterna.

– Den här staden har många svårigheter just nu, men vi upplever att Gud vill göra något fantastiskt. Det vill vi vara med och stötta, säger han.

Jag har alltid älskat bön, men en sådan hunger och glädje har jag inte sett på många år.

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00