Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind säger i en intervju med Världen idag att regeringen håller på att ta fram förslag på nya regler för allmänna sammankomster. Foto: Henrik Montgomery/TT

Amanda Lind: Stora uppoffringar för religiösa

Kulturminister Amanda Lind (MP) säger i en skriftlig intervju med Världen idag att hon har stor respekt för åsikten att begränsningarna för troende under pandemin innebär en inskränkning i religionsfriheten. Regeringen arbetar nu med förslag på mer träffsäkra regler för allmänna sammankomster.

– Utgångspunkten är att det ska remitteras nu under februari, säger Lind.

Nyheter · Publicerad 06:00, 18 feb 2021

Världen idag har i flera artiklar berättat om det ökade trycket från kristna företrädare på regeringen att införa rättvisa restriktioner som omfattar troende. I flera andra länder har juridiska instanser dömt till troendes fördel och satt stopp för olika gudstjänstförbud.

Senast var det en domstol i New York som löste upp regeln om antalsbegränsingar i gudstjänstlokaler.

Den ansvariga ministern i svenska regeringen, Amanda Lind, öppnar nu för att nya förslag kan komma att presenteras inom kort.

Vad är det som gör att det dröjer med besked om lättnader för gudstjänstlokaler och införande av kvadratmeterregeln där liksom i till exempel butiker?

– I och med den ökade smittspridningen i den ”andra vågen” har fokus framför allt legat på att reglera fler verksamheter, vilket möjliggjorts med den nya pandemilagen.

– Nu arbetar regeringen med förslag på mer träffsäkra regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar genom att bland annat ställa upp krav på att vidta smittskyddsåtgärder som beror på vilken typ av sammankomst eller tillställning det är fråga om och de förutsättningar som finns för att genomföra sammankomsten eller tillställningen på utan risk för ökad smittspridning. Utgångspunkten är att det ska remitteras nu under februari.

Lind betonar att regeringens bedömningar baseras på Folk­hälso­myndighetens rekommendationer och att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fortsatt anses vara riskfyllda ur smittskyddssynpunkt.

– Som regeringen tidigare uttalat ska begränsningen inte var mer långtgående eller ligga kvar längre än vad som absolut är nödvändigt och den ses också över löpande.

I flera länder har rättsliga instanser slagit fast att det strider mot grundläggande rättigheter såsom mötesfrihet och religionsfrihet att stoppa religiösa sammankomster. Kan du säga något om när troende kan vänta sig ett besked angående lättnader av gudstjänstrestriktionerna?

– Jag har stor respekt för åsikten att begränsningarna innebär en inskränkning i religionsfriheten, som står stark i Sverige och är en viktig del av vår demokrati. Att det religiösa livet har behövt göra så stora uppoffringar hamnar lätt i medial skugga jämfört med de kommersiella näringar som drabbats av krisen.

– Vi arbetar just nu med mer träffsäkra förslag som kommer att remitteras under februari.

Att det religiösa livet har behövt göra så stora uppoffringar hamnar lätt i medial skugga jämfört med de kommersiella näringar som drabbats av krisen.

Dags för ett 12-stegsprogram för avgiftning av digitalt beroende

Ledare Varningar för den digitala livsstilens konsekvenser duggar allt tätare. Det höga tempot och den... onsdag 3/3 00:10

Unga judar i Malmö: Vi angrips i skolan

Rapport. I princip alla de 14 judiska barn och ungdomar som intervjuades för en ny rapport om antisemitism i... onsdag 3/3 09:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier