Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

ALT tillåts utfärda magisterexamen i teologi

Akademi för ledarskap och teologi (ALT) har nu fått tillstånd att utfärda magister- och masterexamen. Första antagningen sker i slutet av maj, men skolan kommer att ta in studenter ända fram tills höstens kursstart på Örebro teologiska högskola.

Nyheter · Publicerad 17:00, 19 maj 2019

Hittills har det enbart funnits möjlighet att ta kandidatexamen på Örebro teologiska högskola (högskolan inom ALT), men nu har regeringen även beviljat tillstånd för magister- och masterexamen i teologi, efter granskning av Universitetskanslersämbetet.

– Vi har i dagsläget redan åtta sökande och ytterligare flera som visat intresse, säger Niklas Holmefur, rektor för Örebro teologiska högskola i ett pressmeddelande.

– Vi är glada över att kunna meddela att examens­tillstånden är på plats och att de nya programmen kommer att starta som planerat redan nu till hösten 2019.

Utbildningarna ges på plats i Örebro, med möjlighet till utbyte med andra lärosäten. Det går att läsa på hel- eller deltid och till viss del som fristående masterkurser. De valbara inriktningarna är bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi.

Eftersom examenstillståndet blev klart först i maj är ansökan öppen fram till utbildningens start. En första antagningsomgång kommer att genomföras i slutet av maj.

Sedan 2012 samarbetar Örebro teologiska högskola med två norska högskolor i genomförandet av en masterutbildning i praktisk teologi, Ansgar teologiske högskole och Høyskolen for ledelse og teologi. Detta samarbete har gett goda erfarenheter av undervisning på magister- och masternivå.

– Nu var tiden inne för oss att söka egna examenstillstånd på avancerad nivå som ett led i den fortsatta utvecklingen av ALT, säger Niklas Holmefur.

Lärarkapacitet, efterfrågan från studenter och arbetsgivare, samt en långsiktig strategisk utveckling av lärosätet har legat till grund för den ansökan som nu lett fram till utökade examenstillstånd.

– Långsiktigt betyder det här mycket för ALT och ger oss ökade möjligheter att göra det vi vill och är bra på. Det innebär också att vi stärker vår position som en inom högre utbildning liten men stark och högt specialiserad aktör, säger Niklas Holmefur.

Nu var tiden inne för oss att söka egna examenstillstånd på avancerad nivå som ett led i den fortsatta utvecklingen av ALT.

Sann mångfald kräver olika åsikter, SVT!

Ledare Blott Sverige svenska stollerier har! Så skulle man kort kunna kommentera veckans uppmärksammade... lördag 30/5 00:00

Karlskronagudstjänster blev till stadsvandringar

Corona. I Karlskrona har en grupp bedjande och sjungande människor vandrat runt i staden på... söndag 31/5 18:00

Människovärdet blir synligt i coronatider

Ledare Debatten om den svenska coronastrategin fortsätter, och lär så göra under lång tid framöver. Något... torsdag 28/5 00:00

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

Apostlarnas olikheter (del 4/4), I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och...