Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

”Vi gör inte en positionsförskjutning utan jag försöker ha en dialog med samtiden”, säger Daniel Alm om den kritik som riktats mot hans uttalande om bön och homosexualitet. Foto: Sandra Lagestrå

Alm: Målet är inte att alla ska vara heterosexuella och gifta

Pingströrelsen håller inte på att förflytta sig från sin nuvarande äktenskapssyn, men försöker ha en dialog med samtiden om hbtq-frågorna. Det säger pingstledaren Daniel Alm om den debatt som uppstått kring påstådd ”omvändelseterapi”.

– Jag är rädd för att ytan för oss att evangelisera riskerar att krympa om vi framstår som homofoba.

Nyheter · Publicerad 15:35, 19 jul 2022

Världen idag har berättat om Dagens Nyheters fejkade själavårdssamtal i kyrkliga sammanhang för att försöka påvisa att det förekommer ”omvändelseförsök”. Daniel Alm sade i ett seminarium under Almedalsveckan att han inte tror att bön eller terapi förändrar homosexuell läggning.

Uttalandet ledde till en diskussion om huruvida detta kunde tolkas som att pingst rör sig mot en syn där utlevd homosexualitet inte längre anses vara synd. Detta avvisar dock Daniel Alm. Enligt honom har han inte gett uttryck för en ny hållning.

– Nej, jag tycker inte det. Jag har försökt sätta ord på hur jag uppfattar att pingstförsamlingar agerar, så långt jag vet. Det handlar om kombinationen av att ha respekt för människor men också ge den bibliska vägledningen.

Daniel Alm återkommer under intervjun till en bild.

– Jag tänker på den som försöker navigera efter stjärnorna, alltså Guds ord. Vi kan inte släcka stjärnorna, samtidigt är vi i vågskvalpet och försöker tolka och vägleda människor. Jag har respekt för att andra kyrkor kommer till en annan ståndpunkt i den här frågan, men vi vill bevara vår övertygelse.

Vad tänker du om att vissa tolkat dina ord som en signal om en positionsförändring?

– Varken vi eller kyrkan genom historien har förnekat att det finns homosexualitet och samkönad attraktion. Det jag försöker göra är att nyansera och skilja på övertygelse om äktenskap mellan man och kvinna, och att alla samtidigt är välkomna.

Daniel Alm menar att det finns en risk för hyckleri om man i pingstförsamlingarna väljer ut en moralfråga att markera i, men inte lyfter andra lika tydligt. Lärjungaprocessen måste få pågå i den lokala församlingen, menar han.

– Jag tror att sexualiteten för alla människor är både en gåva och en utmaning. Vi gör inte en positionsförskjutning utan jag försöker ha en dialog med samtiden. Det finns inga tankar eller något driv hos oss att ändra äktenskapssyn.

Det är bekymmersamt, menar han, om den allmänna uppfattningen blir att pingstvänner är homofoba, utrymmet att nå ut med budskapet om Jesus krymper då.

– Jag vill ju hellre att media skriver om att pingstförsamlingar till exempel hjälper människor i Ukraina. Vi håller inte på med agendor eller terapiprogram, det vi vill är att predika evangelium så att människor ska bli frälsta.

Ser du en risk att man i värnandet av att inte framstå som homofob på sikt kan hamna i en förskjutning av synsätt i de här frågorna?

– Jag tror att man måste komma ihåg att evangeliet svarar på frågan: vem är sanningen. Utan en Jesusrelation är mycket annat svårt. Människor måste få en relation med Jesus. Jag ser inte det som något urvattnat. Jag vill inte släcka stjärnorna men vi måste vara ödmjuka utifrån att vi tolkar och försöker förstå.

– En pingstbibelsyn håller Gudsordet högt. Att summan av Guds ord är sanning kommer du aldrig höra mig backa från.

Det har kommit vissa reaktioner på att du säger att en homosexuell läggning inte förändras med bön.

– Det Bibeln tar upp handlar inte om läggningen utan handlingarna. Vi behöver hjälpa varandra oavsett om vi lever i äktenskap, utanför äktenskap eller i avhållsamhet. Gud kan göra vad han vill. Jag ansluter mig till det Jesus säger i Matteus 19.

I kapitlet säger Jesus: ”Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull”.

Alm fortsätter:

– Det blir fel om vi sprider en bild att målet är att alla ska vara heterosexuella och gifta sig. Det vi får fokusera på är hur vi ska leva våra liv.

Det jag försöker göra är att nyansera och skilja på övertygelse om äktenskap mellan man och kvinna, och att alla samtidigt är välkomna.

Han möter IS-offer med evangelium och fotboll

Webb-tv. Som liten ville Merzek Botros bli fotbollsproffs, men på grund av sin kristna tro var han inte... måndag 30/1 12:00

Starka relationer viktigaste faktorn för att vara lycklig

Lycka. Den viktigaste nyckeln till lycka tycks vara starka relationer. Det är åtminstone den slutsats som... måndag 30/1 10:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10