Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

24 procent av personer mellan 15 och 24 år i Sverige uppger att de upplever livet som ensamt. Foto: isabell Höjman/TT

Allt fler unga svenskar upplever ensamhet

Var fjärde ung människa känner sig ensam. En ny enkätstudie visar att hemmet är den plats där unga upplever den största delen av ensamheten. Många av de unga tror inte att åtgärderna som presenteras i undersökningen skulle hjälpa mot deras ensamhet.

Nyheter · Publicerad 08:00, 6 mar 2020

Rapporten ”Ensam hemma”, som nyligen presenterats av Bo­insti­tu­tet och Ungdomsbarometern, visar att känslan av ensamhet bland unga människor i åldrarna 15 till 24 år har ökat med nio procent jämfört med hur det var för fem år sedan.

I enkätensvaren från personer mellan 15 och 24 år i Sverige svarar var fjärde att de upplever livet som ensamt.

Unga människor som bor i studentlägenhet är den grupp som i störst utsträckning angett att de upplever ensamhet. Även andelen unga som upplever livet som såväl tråkigt som otryggt har ökat. Ensamheten upplevs likartad av båda könen. Rapporten visar även att var fjärde ung människa som bor tillsammans med en partner upplever daglig ensamhet i hemmet.

Bland förslagen på åtgärder som presenteras i enkäten är ”en lägre bostadshyra för att ha råd med sociala aktiviteter” det som flest unga uppger skulle hjälpa mot ensamheten i hemmet. 25 procent av de tillfrågade tror att detta skulle hjälpa.

”Det finns mycket som bostadsbranschen och kommunerna kan göra för att minska ensamheten bland unga. Exempelvis erbjuda kompiskontrakt, gemensamma sociala ytor, lokaler och aktiviteter”, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet, i ett pressmeddelande.

På andra plats kommer arrangerade sociala aktiviteter för grannar. På tredje plats kommer gemensamma sociala ytor i anslutning till bostaden. En digital social app för grannar samt att bo kollektivt är också något som ungdomar tror skulle hjälpa.

En tredjedel av de tillfrågade uppger dock att inget av alternativen som föreslås skulle minska deras ensamhet.

Den ofrivilliga ensamheten anses vara ett växande problem för folkhälsan. Vanliga orsaker som omtalas är psykisk ohälsa, sociala medier samt stress i skolan och arbetslivet.

Ensamhet är inte bara ett problem bland unga. I höstas berättade Världen idag att en undersökning visar att sex av tio svenskar känner sig ensamma, och att 29 procent av dessa upplever det som ett problem.

Psykologen Anna Bennich har skrivit en bok som handlar om ensamhet och medverkade på presskonferensen då rapporten ”Ensam hemma” presenterades.

– Var sjätte person säger sig inte ha någon nära vän, sade hon och benämnde den växande ensamheten som ett stort bekymmer.

– Vi människor är inte alls byggda för att inte ha någon social kontakt.

Var sjätte person säger sig inte ha någon nära vän-

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00