Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Allt färre väljer att skilja sig – expert förvånad

Allt färre gifta par väljer att gå skilda vägar. Trenden har hållit i sig de senaste åren, enligt nya siffror.

– Det är en intressant trend och kanske lite förvånande, säger Gunnar Andersson, professor vid Stockholms universitet.

Nyheter · Publicerad 15:00, 4 feb 2023

Farhågor om att pandemin skulle tära på relationer och att fler skulle separera har än så länge inte fått något genomslag i statistiken – det har snarare gått åt andra hållet.

Drygt 27 600 par ansökte om skilsmässa hos landets tingsrätter i fjol, visar siffror från domstolarna. Det är en minskning från 2021 då Sveriges domstolar fick in 28 258 ansökningar om äktenskapsskillnad. Även då såg man en minskning jämfört med året innan – 2020 fick domstolarna in drygt 31 600 ansökningar.

Att man nu, om än kortsiktigt, ser en nedåtgående trend är lite förvånande, anser Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet.

– Efter pandemin skulle man kunna tänka sig att en uppgång av antalet skilsmässor hade varit rimlig. Att det på marginalen skulle kunna snabba på processer och leda till fler skilsmässor, säger han och fortsätter:

– Det är intressant det som händer just nu eftersom att det är så många faktorer som är uppe i luften.

Enligt Glenn Sandström, docent i historia vid Umeå universitet, är det svårt att säga hur omvärldsläget, exempelvis den ekonomiska oron, påverkar människors benägenhet att skilja sig – eller för den delen hålla ihop.

– Faktorer som fallande bostadspriser, dåliga ekonomiska framtidsutsikter samt oroligt omvärldsläge ökar sannolikt riskaversionen så att fler tvekar och väljer det säkra framför det osäkra, säger han i en skriftlig kommentar.

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, tror att det osäkra ekonomiska läget kan göra att man ”sitter still i båten”.

– En teori som inte är lika vedertagen kan vara att man i en situation som vi befinner oss i nu, med ett krig i vårt närområde och med stor osäkerhet, att man omvärderar sin egen situation och tänker att det kanske inte är så illa, säger hon.

Relationsexperten och samtalsterapeuten Charlotte Sander menar att vissa par upplever att de fått en andningspaus under pandemin och sett fördelarna med att vara hemma mer.

– [Under en kris] tyr vi oss till människor som vi har i närheten som vi förhoppningsvis känner någon slags trygghet i, sade hon i en intervju i somras.

Skilsmässor

Antal ansökningar om äktenskapsskillnad:

2022: 27 648

2021: 28 258

2020: 31 609

2019: 31 623

2018: 30 688

2017: 30 844

2016: 30 282

Källa: Sveriges domstolar (siffror från 19 januari 2023)

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Allt fler produkter kan framkalla allergier

Hälsa. År 2008 var 725 produkter tillgängliga för konsumenter märkta som allergiframkallande. Tolv år... måndag 27/3 05:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10