Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

Fosterdiagnostik tros vara orsaken till att antalet nyfödda med Downs syndrom minskat dramatiskt i Sydeuropa under 2000-talet. Även i Norden ses en stor minskning. Foto: Christine Olsson/TT

Allt färre barn med Downs föds i Europa

Det förväntade antalet barn som föddes med Downs syndrom i Europa minskade med hälften mellan 2011 och 2015. Detta enligt en vetenskaplig artikel i tidskriften European Journal of Human Genetics. Minskningen förklaras med en ökad användning av fosterdiagnostik.

Nyheter · Publicerad 16:30, 12 jan 2021

Forskarna konstaterar att det i genomsnitt föddes 54 procent färre barn med Down syndrom 2015 jämfört med 2011 i de 42 länder som granskats.

Den största minskningen av födslar på grund av selektiva aborter skedde i södra Europa (71 procent), följt av norra Europa (51 procent) och östra Europa (38 procent).

Det fanns dock stora skillnader mellan länder inom en region. I landet Malta föddes till exmpel alla barn med Downs syndrom som förväntat, medan minskningen var hela 83 procent i Spanien och 71 procent i Italien.

Skillnaderna mellan länder beror enligt forskarna på vilken abortlagstiftning som gällt och hur tillgången till fosterdiagnostik ser ut, men även på välstånd, då ett högre välstånd generellt leder till fler förväntade selektiva aborter av foster med Downs syndrom. Ytterligare en faktor som spelar in är hur länge länderna har tillgängliggjort fosterdiagnostik.

I Norden sticker Danmark ut med 79 procent färre förväntade födslar av barn med Downs syndrom, följt av Island med 69 procents minskning. De andra nordiska länderna ligger något lägre: minskningen för Sverige var 40 procent, Norge var 46 procent, och Finland var 54 procent.

”Minskningen har ökat i nästan alla europeiska länder sedan allmän fosterdiagnostik börjat erbjudas. Men sifforrna varierar mellan länder och regioner, och påverkas av nationella regleringar”, skriver forskarna i artikeln, som publicerades i oktober 2020.

Skillnader fanns även mellan i övrigt jämförbara länder inom samma region.

”I Danmark ser ... både rådgivare och gravida kvinnor fosterdiagnostik som en rutinåtgärd, medan rådgivare i Nederländerna understryker att fosterdiagnostik är ett personligt och välinformerat val, och många kvinnor [där] avstår från fosterdiagnostik eftersom de inte ser Downs syndrom som ett skäl att avbryta graviditeten”, står det i artikeln.

”På så sätt verkar kulturella skillander spela en roll.”

Uppskattningsvis levde 417 000 personer med Downs syndrom i Europa 2015.

”Utan selektiva aborter hade de varit omkring 572 000, vilket motsvarar en befolkningsminskning med 27 procent”, skriver Gert de Graaf, Frank Buckley och Brian Skotko i en artikel.

I Danmark ser ... både rådgivare och gravida kvinnor fosterdiagnostik som en rutinåtgärd, medan rådgivare i Neder- länderna understryker att fosterdiagnostik är ett personligt och välinformerat val.

”Alla tiders sånger” från Nashville sänds på TBN Nordic

Tv. Nu sänds hela programserien ”Alla tiders sånger” på den kristna tv-kanalen TBN Nordic, i åtta... söndag 24/9 11:00

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10