Nyheter

Allt färre amerikaner beskriver sig som kristna

Många amerikaner som säger sig be varje dag är evangelikala/pånyttfödda kristna.
Många amerikaner som säger sig be varje dag är evangelikala/pånyttfödda kristna.

Andelen amerikaner som identifierar sig som kristna i USA fortsätter att minska. Enligt en undersökning av Pew Research Institute utgjorde de kristna 63 procent av befolkningen 2021, jämfört med 65 procent år 2019.Bland dem som säger att religionen är ”mycket viktig” i livet är många evangelikala kristna.

Publicerad Uppdaterad

Sekulariseringen av det amerikanska samhället visar inga tecken på avmattning, konstaterar Pew Research i sin senaste rapport, publicerad den 14 december.

Enligt undersökningen utgjorde de kristna 63 procent av befolkningen 2021, jämfört med 65 procent år 2019. För tio år sedan var andelen 75 procent.

Bortsett från att färre betecknar sig som religiösa över huvud taget är det färre som säger sig be dagligen eller som beskriver religionen som något ”mycket viktigt” i deras liv.

Närmare var tredje vuxen i USA (29 procent) betecknar sig som antingen ateister, agnostiker eller ”inget särskilt” när de tillfrågas om sin religiösa identitet.

Antalet som betecknar sig som protestantiskt troende har minskat med fyra procentenheter de senaste fem åren, och med tio procentenheter på tio år. Detta medan andelen katoliker, efter en nedgång 2007–2014, ligger kvar på 21 procent för år 2021 – samma som år 2014.

Bland protestanterna i USA dominerar de som betecknar sig som ”pånyttfödda eller evangelikala kristna”, även om andelen minskat något över tid.

Här återfinns också de allra flesta som säger sig be varje dag, och som ser religionen som ”mycket viktigt” i sina liv. Betydligt färre av de övriga protestanterna, liksom katolikerna, ber dagligen och värderar religionen så pass högt.

Powered by Labrador CMS