På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Alla aborter hamnar inte i patientregistret

Socialstyrelsen välkomnar beskedet att aborter ska in i patientregistret. Men de medicinska aborter som sköts med hjälp av barnmorskor kommer inte att ingå, vilket riskerar att göra statistiken ofullständig.

Nyheter · Publicerad 08:24, 7 sep 2016

Det var i lördags som regeringen lät meddela att patientregistret från den 1 oktober också ska omfatta personuppgifter om de kvinnor som varje år utför cirka 38 000 aborter.

Hittills har aborterna omfattats av ett undantag i den så kallade patientregisterförordningen, som gör det möjligt att registrera alla vårdtillfällen i sluten vård samt läkarbesök inom den öppna vård som inte är primärvård.

Ändringen sker på förslag av Socialstyrelsen, som för drygt ett år sedan bad regeringen att slopa undantaget i förordningen. Flertalet remissinstanser var positiva, och nu blir det alltså möjligt att ta in uppgifter om aborter på samma sätt som om all annan vård.

Karin Gottvall, sakkunig för området reproduktiv hälsa vid Socialstyrelsen, välkomnar beskedet. Men hon påpekar att statistiken blir bristfällig om inte de tidiga medicinska aborterna som utförs av barnmorskor ingår.

– Om aborterna som utförs av barnmorskor, på delegation av läkare, klassas som en barnmorskeåtgärd, då kommer de inte in i registret, och då kommer vi ändå inte att kunna få en bra statistik, säger hon.

Socialstyrelsen vet inte hur många aborter som utförs av barnmorskor respektive läkare. Men på en del sjukhus sköts alla tidiga aborter av barnmorskor, som får större ansvar allteftersom de utbildas i avancerad ultraljudsteknik.

Medicinska aborter före vecka nio utgör 82 procent av alla aborter.

– Att medicinska aborter som sker genom barnmorskor inte kommer med i registret betyder inte att det kommer att vara så i all framtid. Men patientregistret ser inte ut så i dag, och det är en diskussion som sker parallellt, säger Helena Paues, pressekreterare hos folkhälsominister Gabriel Wikström.

Ett sätt attt lösa frågan, menar Karin Gotvall, vore att Socialstyrelsen fortsätter att samla in abortstatistik separat, fast mer detaljerat än hittills.

Hittills har inga personuppgifter tagits in för de kvinnor som genomgår abort, vilket gör det omöjligt att koppla ingreppet till preventivmedelsanvändning, sjukdomar eller annat.

– Vi kan till exempel inte studera infektioner eller svåra blödningar i samband med en abort, vilket är sådant som kan få stora konsekvenster för vården och den berörda kvinnan, säger Karin Gottvall.

– Det gäller också aborter som utförs på grund av fosterskada. Där har vi inte heller kunnat länka till databaser som gör det möjligt att se orsaken till skadan, till exempel läkemedelsanvändning under tidig graviditet. Det hoppas vi ska bli bättre framöver.

Forskare har länge efterfrågat ett fylligare statistiskt underlag till de genomförda aborterna, även för att kunna förbättra arbetet för att minska antalet oönskade graviditeter.

– Nu kommer vi kunna övervaka akuta komplikationer liksom långtidseffekter, säger Kristina Gemzell Danielsson, professor vid Karolinska institutet och överläkare inom obstetrik och gynekologi, i en kommentar.

– Vi kommer att kunna undersöka användning av preventivmedel efter en abort, vad som förskrivs och hur det används, geografiska skillnader med mera. Det är viktigt för det förebyggande arbetet.

Vi kommer att kunna undersöka användning av preventivmedel efter en abort, vad som förskrivs och hur det används.

En stat får inte pressa sina medborgare till att ljuga

Ledare En lärare på Sol­viks­skolan i Järna blev nyligen uppsagd från sin tjänst på grund av sin vägran... tisdag 11/5 00:10

Nationalister band ris för egen rygg

Ledare Efter torsdagens val till provinsförsamlingen i Skottland står nu klart att Skotska... tisdag 11/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier