Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Äldre har i flera fall inte fått träffa läkare

En majoritet av de som avlidit i covid-19 är äldre personer som haft hemtjänst eller bott på ett särskilt boende. En granskning från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) visar fall där äldre inte fått en individuell bedömning av läkare.

Nyheter · Publicerad 13:45, 8 jul 2020

Vid 91 äldreboenden har granskningen påvisat brister som föranleder vidare granskning, enligt Ivos generaldirektör Sofia Wallström. Vid dessa boenden kommer man att gå vidare med journalgranskning.

– Det finns exempel på personer som inte fått en individuell bedömning av läkare, utan man har fått en generell bedömning. Man har gjort en generell bedömning som visat sig inte vara det som den här personen behöver, säger Sofia Wallström.

Det kan handla om att man inte gjort någon bedömning alls, man har inte fått kontakt med läkare eller så har det under någon fas av pandemin funnits instruktioner om att man inte gör individuella bedömningar och personer har då råkat illa ut.

Världen idag har i flera artiklar belyst kritiken mot hur äldre behandlats under coronapandemin och tidigare i somras kom en kartläggning från SVT som visade en 30-procentig överdödlighet på äldreboenden under vårens mest intensiva coronaperiod.

De rapporterar också om Uppsalaforskning som visar att personer över 80 år drabbats hårdast av den svenska strategin, enligt en ny studie.

– Våra data tyder på att många 80+ blivit bortgallrade trots att deras liv kunnat räddas om de fått tillgång till IVA, säger universitetslektorn Peter Kasson i ett pressmeddelande.

Syftet med IVO:S tillsyn har varit att undersöka om personer som bor på äldreboende får rätt vård under pågående pandemi och att det görs en individuell bedömning gällande vilken behandling som erbjuds.

Ivo konstaterar att 40 kommuner är särskilt drabbade, genom att dessa kommuner står för nästan 70 procent av andelen dödsfall i covid-19 vid äldreboenden.

Granskningen initierades efter mediala uppgifter och egna iakttagelser från Ivo om bland annat äldre som inte fått tillgång till syrgas, vilket kan ges i samband med covid-19.

– Äldreomsorgen har stuckit ut i vår nationella riskbild under en längre tid, säger Sofia Wallström.

Nu ligger fokus framåt på att få koll på de mest allvarliga problemen och agera mot dem, samt att försöka agera proaktivt.

– Kan vi lyfta fram goda exempel vet vi att vi kan vara proaktiva, säger Sofia Wallström.

Exempelvis kan det handla om att kunna se mönster, som kan vara en hjälp att kunna hantera en eventuell andra våg av virusspridning.

Socialminister Lena Hallengren säger att det är en gedigen genomgång som Ivo gjort, av landets samtliga äldreboenden.

– Jag tror ingen av oss är överraskad av att det funnits brister, säger Hallengren, och hänvisar till den omfattande granskningen.

Det finns samtidigt ”verkligen anledning att gå till botten” med vad som hänt i de 40 kommuner där 70 procent av dödsfallen inträffat, enligt Hallengren. Bland annat bör man jämföra med hur arbetet sett ut i andra hårt virusdrabbade kommuner, som inte haft lika många dödsfall.

Jag tror ingen av oss är överraskad av att det funnits brister.

Granskningen

I tillsynen har myndigheten pratat med hälso- och sjukvårdsdirektörer eller motsvarande från alla regioner. Samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor eller motsvarande från alla kommuner, och privata utförare. Totalt handlar det om 340 intervjuer.

Tillsynsarbetet ses som en fortsättning på en tidigare granskning av Ivo, där hundratals representanter för äldreboenden intervjuades via telefon. Myndigheten hittade då allvarliga brister på ungefär vart tionde boende.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00