Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Äktenskapet som institution och samlevnadsform är fortsatt en stark och eftertraktansvärd symbol, även i Sverige. Här kortege efter att prins William och Catherine Middleton vigts i Westminster Abbey. Foto: Scanpix

Äktenskapet står starkt

Trots att det svenska samhället har blivit mer sekulariserat och individualiserat, behåller äktenskapet sin stora betydelse som samlevnadsform, både för staten och för individerna. Det slår två forskare vid Uppsala universitet fast i sina avhandlingar.

Nyheter · Publicerad 00:00, 11 maj 2011

– Även om äktenskapet inte har samma särställning som det hade tidigare, behövs det tydligen som ett ideal för relationer, och för att bevara gränsen mellan olika relationer. Syftet för staten är att kunna avgöra vilka som ska ta del av olika rättigheter och skyldigheter, säger Catrine Andersson, sociolog vid Uppsala universitet.

I sin avhandling Hundra år av tvåsamhet, som läggs fram på sociologiska institutionen den 13 maj, har hon följt äktenskapet i statliga utredningar som gjorts under hundra år. Något som förvånade henne, var hur mycket värderingar som lagstiftarna vävt in i materialet.
–  I stället för att vara torra och tråkiga, pratar utredarna ganska mycket om relationer, om sex och om hur människor ska vara mot varandra. Det gick att utläsa mer än vad jag trott om tvåsamhetsnormen, som fortsätter att vara mycket stark.
De juridiska ramarna kring ingåendet av äktenskap har förändrats och mjukats upp över tid, allteftersom staten har uppfattat ett behov av att exempelvis garantera individerna större jämlikhet och frihet.

När äktenskapet öppnades för samkönade par 2009, blev det ännu tydligare hur staten använder samlevnadsformen: för att reglera så många accepterade former av intim samlevnad som möjligt, menar Catrine Andersson.
–  Jag tror att det ytterst handlar om att göra det så lätt som möjligt för människor att bilda familj och skaffa barn, så att nationen kan föras vidare. När äktenskapet utvidgas blir det också en potential för att få fler familjer och fasta relationer, säger ­­Catrine Andersson.
Än så länge går en knivskarp gräns vid tvåsamheten inom äktenskapet. Att den kan komma att utmanas i framtiden spår juristen Caroline Sörgjerd, som studerat hur äktenskapet både förändrats och bevarats i Sverige sedan 1700-talet.
– Det kan bli en riktig krock om man börjar diskutera polygama relationer i sammanhanget. Men eftersom det lever människor här som ingått sådana äktenskap, skulle man kunna hävda att det finns ett skyddsbehov och anledning att reglera relationen på något sätt, säger Caroline Sörgjerd.

Hon har utfört sin forskning inom ramen för ett program om religionens påverkan på samhälle, lagstiftning och demokrati, och sett hur äktenskapet behållit sin starka symbolkraft genom seklen.

– Äktenskapet som fenomen är spännande och föränderligt, och vilar på en värdebas som man kan följa långt tillbaka i tiden, säger hon.
– Det har en viktig roll att fylla som signal utåt om vilka relationer som är önskvärda i samhället. Den funktionen har äktenskapet alltid haft, men det blev synligt igen genom kraftmätningen kring den könsneutrala äktenskapsbalken.
I februari försvarade Caroline Sörgjerd sin avhandling, Re­con­structing marriage in a changing legal and societal landscape – Challenges of new cohabitation models in Sweden.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Återupprätta det svenska civilsamhället

Gästledare Ett viktigt steg för att få det vacklande svenska samhället i balans är att civilsamhället... torsdag 22/10 00:00

Snart tillåts gudstjänster med upp till 300 personer

Corona. Sittande publik på högst 300 personer ska tillåtas på kultur- och sportevenemang från och med 1... torsdag 22/10 17:23

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?... torsdag 22/10 00:00

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...