Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

För att få äktenskapet att hålla ska man från början se på det som ett livslångt projekt att arbeta på, menar psykologen och familjerådgivaren Alf B Svensson. Foto: Samuel Björk

"Äktenskap ett livslångt projekt"

Vart femte par separerar inom tio år, visar en studie som presenterats av Statistiska centralbyrån i veckan. Men i det långa loppet spricker ännu fler äktenskap och samboförhållanden. – Se äktenskapet som ett livslångt projekt, uppmanar familjerådgivaren Alf B Svensson.

Nyheter · Publicerad 06:00, 10 jun 2011

Att det många gånger är svårt att få relationer att hålla i långa loppet är ingen nyhet, men i SCB:s tidning Välfärd redovisas statistik som visar på olika faktorer som ser ut att ha stor betydelse för om ett par kommer att hålla ihop eller gå skilda vägar. I en analys av äktenskap och samboförhållanden som bildades 1999-2001 framgår att vart femte par är separerade eller skilda före 2010.
Det kan framstå som relativt goda siffror, men på ännu längre sikt ökar skilsmässorna, enligt psykolog Alf B Svensson, välkänd författare och föreläsare i familjefrågor.
Ungefär 40 procent av alla förstaäktenskap spricker. Gifter man sedan om sig spricker närmare 60 procent av andraäktenskapen, konstaterar han.
Enligt SCB:s analys är det ingen tydlig skillnad på samboförhållanden och äktenskap. 16 procent av äktenskapen har spruckit under tioårsperioden, och 17 procent av samborelationerna.

Men enligt Alf B Svensson ger det inte hela bilden.
– Bland gifta par med barn i förskoleåldern spricker tre av 100 äktenskap varje år, men dubbelt så många samboförhållanden.
För att förhållandet ska fungera bör man, enligt SCB:s slutsatser, prioritera studier och inte inleda relationen för tidigt i livet. Högutbildade över 30 har bäst chans att få förhållandet att vara, och helst ska båda parter vara högutbildade, och vara någorlunda jämngamla.
Enligt Alf B Svensson kan det ligga något i det.
– Det kräver en viss intellektuell förmåga och mognad att analysera konflikter och inte bara låta känslorna styra. Bland lågutbildade
finns också en större andel personer som har eller har haft missbruksproblem, och det spelar också in.
Ett råd från Alf B Svensson är att inte gifta sig när man är förälskad.
– Det är farligt med förälskelseäktenskap. Man måste ha nyktrat till och upptäckt varandras svagheter och sett att man älskar varandra ändå.

Konflikthantering är inte oväntat en viktig nyckel för att undvika en skilsmässa.
Den enskilt viktigaste faktorn är förmågan att hantera konflikter och olikheter, så det behöver man satsa på att lära sig, menar Alf B Svensson.
En intressant upptäckt i modern forskning som Alf B Svensson pekar på är betydelsen av "commitment", överlåtelse.
– När man ser på äktenskapet som ett livslångt projekt är chansen mycket större både för att det ska hålla och bli lyckligt. Den målsättningen, att man satsar på att det ska hålla livet ut, är viktig. Äktenskapet är som aktiebörsen, med känslor som går upp och ner och man måste jobba
på förhållandet.

Alf B Svensson vill gärna se att vi tar efter en företeelse som blivit populär i USA.
– Där är det vanligt att nygifta par får ett mentorspar, ett moget par som kan dela med sig av sina erfarenheter.
Ett eget tips till präster och pastorer som förrättar vigslar är att erbjuda uppföljande samtal.
– Jag tycker att de borde erbjuda att ha ett utvecklingssamtal efter ett år, där man pratar om hur relationen fungerar. Det kan vara bra att ha ett sådant bollplank, menar Alf B Svensson.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...