Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Afrikanska kvinnor ber FN stoppa abortbistånd

Västvärlden måste sluta exportera abort till Afrika. Det var budskapet från en grupp afrikanska kvinnor vid en FN-konferens som hölls nyligen. ”Ideologisk kolonialism” sade kvinnorna angående att västländerna bestämmer att bistånd ska gå till aborter.

Nyheter · Publicerad 20:30, 10 apr 2018

Förra året beslutade USA:s president Donald Trump att dra in amerikanskt bistånd till organisationer som arbetar med abort i utvecklingsländer. Det ledde till att flera västländer, däribland Sverige och Nederländerna, drog i gång en insamlingskampanj för att finansiera bortfallet.

Det är inte något som uppskattas av dem som stödet är tänkt för, menar en grupp afrikanska kvinnor som nyligen deltog vid en FN-konferens om kvinnors rättigheter.  

”Den stora majoriteten [afrikaner] anser att abort är att förstöra det mänskliga livet”, sade Obianuju Ekeocha, grundare av organisationen Culture of Life Africa som tillsammans med andra pro-life-organisationer sponsrade ett seminarium på temat ideologisk kolonialism i Afrika.

Obianuju Ekeocha vidhöll att Afrika varje år tar emot över 50 miljarder dollar i officiellt bistånd från andra länder, organisationer och privata stiftelser. Av dessa pengar har bidragen till preventivmedel och abort ökat från 610 miljoner dollar år 1993 till 12,4 miljarder dollar år 2012, sade hon.

Den stora maktobalansen mellan donatorerna och mottagarna gör, enligt henne, att det blir en ny form av kolonialism – den som har pengarna bestämmer vad de ska gå till. Och dessa välmenande personer tar inte hänsyn till vad afrikanerna tycker, menade hon.

Det var en bild som delades av Akech Aimba, kenyansk kvinna som själv genomgått två aborter och nu ger samtalsstöd till kvinnor som lider efter att ha gjort abort.

Genom att sätta upp ”illegala abortkliniker” på landsbygden i Kenya och genom att träna unga läkare i Nairobi till att göra aborter ”för att tjäna lätta pengar” ägnar sig västerländerna åt ”ideologisk mobbning”, menade hon.

Även Nairobibaserade juristen Joy Mdivo menade att västerländerna ägnar sig åt ideologisk kolonialism. Detta genom att påtvinga ländernas barn och unga en västerländsk sexualundervisning som ska göra barnen ”sexuellt medvetna” och uppmana dem till ”sexuella experiment”.

”De försöker säga att afrikanska barn inte får någon form av sexuell utbildning om inte någon talar om de här sakerna för dem, men det stämmer inte”, sade hon.

Joy Mdivo menade att sådan undervisning måste komma från afrikanerna själva – genom föräldrar och lärare, och på ett sätt som är kulturellt anpassat.

Kvinnorna påpekade att moderskap och familj värderas högt i Afrika, och att de flesta afrikanska länder har lagar som starkt skyddar det ofödda barnet.

Huvudarrangör av seminariet var Vatikanstatens representant i FN. Dess nuvarande ämbetsman – ärkebiskop Bernardito Auza – sade att det pågår ett ”världskrig”, inte med vapen, utan med värderingar. Han sade även att det utländska biståndet till Afrika har skiftat från att främst ha gått till sjukvård, utbildning, vatten och sanitet till att alltmer gå till ”befolkningskontroll”.

Akech Aimba berättade att undersökningar visar att en stor majoritet av befolkningen i länder som Kenya, Uganda, Ghana och Nigeria är emot abort.

”I hela mitt liv har jag aldrig sett afrikaner gå ut på gatorna för att kräva abort. Det är för att vi inte ser på barn som besvär, vi ser dem som förväntningar”, sade hon.

Den stora majoriteten [afrikaner] anser att abort är att förstöra det mänskliga livet.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10