Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.
2 Petrusbrevet 3:8

Världen idag

Afrikaner på besök för att be för Sverige

13 afrikaner anlände i lördags till Arlanda för att i 21 dagar be och fasta för Sverige.
Bedjarna kommer från ett klassiskt svenskt missionsland: Tanzania.

– Vi har fått flera tilltal om att Gud är redo att ge Sverige en andlig besökelsetid igen, säger teamets ledare, biskop Jackson Sangiza till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 08:01, 26 jul 2017

Obs! Denna artikel publicerades 26 juli 2017

Världen idag mötte teamet strax efter att de landat på svensk mark. Inspirationen lyste från bedjarna.

– Gud har talat till många av oss om Sverige. Jag har sett syner där jag stod inför tusentals människor i Sverige som hade en sådan oerhörd längtan att höra Guds ord, säger teamets ledare Sangiza.

Själv har han gjort resor hit tidigare, men denna gång har han med sig ett handplockat team av bedjare från Tanzania och lite senare ansluter även ett team från Kongo.

– Jag har en fast förvissning om att det kommer en förändring i det här landet. Därför fortsätter jag att åka hit, säger Sangiza.

Den första dagen tillbringade teamet i Stockholm. Världen idag mötte dem i Global gemenskaps lokaler i Sundbyberg där man under sex timmar bad intensivt. Inte minst för den svenska huvudstaden. Nu under veckan har teamet spritt ut sig på tre olika platser i landet: Motala, Hedemora och Falun. Utifrån dessa baser kommer man att resa ut och be för Sverige.

– Vi känner en sorg för att Guds församling svalnat av i Sverige. Guds kraft är borta, menar Sangiza.

– Många kristna har lämnat intimiteten med Gud. Då tappar man längtan och törsten efter Gud och Guds ord.

Men tanzaniernas hjärta klappar varmt för Sverige. Och deras historiska band hit är starka. De första kristna missionärerna som kom till bland annat Tanzania, Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda och Kongo var alla från svenska samfund. Och mycket frukt finns kvar.

Jackson Sangiza är själv pastor och en av biskoparna inom Tanzanias pingströrelse – en rörelse som i dag har en miljon medlemmar.

Resan till Sverige har teamets deltagare till största delen betalat ur egen ficka. Man känner att man vill göra en insats.

– Sverige har kommit med evangeliet till Tanzania, säger Jackson Sangiza. Detta är vårt andliga fadersland och vi vill komma tillbaka hit för att ge kraft och styrka till landet. Vi har fått flera tilltal om att Gud är redo att ge landet en andlig besökelsetid igen, säger han.

Jackson Sangiza är initiativtagare till den starka bönerörelse som i dag berör Tanzania. Rörelsen startade som ett resultat av den nöd man kände över att elden hade falnat i hans egen och Tanzanias församlingar. Landets böne- och fasterörelse har även kopplat samman med kristna i flera grannländer och den växer sig allt starkare. Enbart i Tanzania hålls nu ungefär fem stora bönekonferenser varje år.

Världen idag har berättat om en sådan konferens, tidigare i somras, där de 5 000 deltagarna ägnade nio timmar åt bön för ett land uppe i kalla Norden, nämligen Sverige. På plats vid den konferensen fanns bland annat Ingegerd Hedström tidigare missionär i Tanzania och Sudan.

– Deras bönekonferenser skiljer sig väldigt starkt från de traditionella kristna konferenser vi har här i Sverige, säger Hedström.

– I kölvattnet av den starka bön och fasta som karaktäriserar dessa bönekonferenser sker starka fysiska och själsliga helanden. Andemakter manifesteras och människor blir befriade på plats i den starka gudsnärvaron, berättar hon.

På samlingen i Sundbyberg hade även svenska pastorer och andliga ledare mött upp för att välkomna bedjarna och koppla samman med dem i bön. Här fanns exempelvis Johnny Foglander och Anders Gerdmar.

Här fanns också ledare för nätverket Sverigebönen som är partners till det afrikanska teamet under deras besök här. Patrik Sandberg från Sverigebönen konstaterar att bedjarna från Tanzania känner ett stort ansvar för att be för Sverige och den situation vårt land befinner sig i. Han berättar att man genom de afrikanska vännerna även fått motta allvarliga profetiska budskap riktade till Sverige.

– Men det sker inte i en tillrättavisande anda, utan jag känner en genuin kärlek och andlig nöd för Sverige, säger Patrik Sandberg.

Jackson Sangiza ser initiativet med 21 dagars fasta och bön på svensk mark som ett uttryck för sådd och skörd.

– Sverige har sått evangeliet under många år i Tanzania och nu kommer vi tillbaka när Sverige befinner sig i andlig kristid, säger Sangiza som har stora förhoppningar på böneinsatsen i Sverige.

– Min absoluta tro är ju att Gud efter de här 21 dagarna ska komma med en verklig förändring i landet. Det är ett bibliskt tal som jag ser i skriften och jag tror det behövs en uthållighet i bön och fasta för att se förändring.

Sverige har sått evangeliet under många år i Tanzania och nu kommer de tillbaka när Sverige befinner sig i andlig kristid.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00