Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Advokat: ”Jesus skulle inte accepteras som troende”

Advokat Gabriel Donner, som genom åren företrätt många afghanska och iranska konvertiter gentemot Migrationsverket, är mycket kritisk mot hur deras asylärenden handläggs. – Migrationsverket saknar en definition på tro, vilket ofta leder till fullständigt godtycke, säger han.

Nyheter · Publicerad 13:41, 10 dec 2018

Världen idag skrev nyligen om mötet med 25 nykristna medlemmar av Hammarbykyrkans persiska grupp, vilka samtliga fått avslag på sina asylansökningar. En vanlig invändning från Migrationsverket är att konvertiterna inte anses ha en genuin kristen övertygelse.

Ändå är det inte i första hand frågan om ”sann tro” som huvudsakligen ska prövas av myndigheten, enligt advokat Gabriel Donner.

– Migrationsöverdomstolen har fastställt att prövning av tro ska ske utifrån UNHCR:s riktlinjer avseende trosbaserade asylansökningar, uppger han för Världen idag, och förklarar att prövningen enligt flyktingorganets riktlinjer ska ske i tre steg.

– Först ska prövas om personen vänt sin forna tro ryggen. Om det är farligt att göra det, såsom i Iran och Afghanistan, ska asyl beviljas. Men Migrationsverket hoppar över detta, även där det uttryckligen åberopas av den asylsökande.

Andra steget är att pröva om en person tillskrivs en ny kristen tro, vilket utifrån EU-domstolens praxis handlar om vad landsmän ser och uppfattar.

– Men Migrationsverket tar ofta enbart sikte på det som EU-domstolen uttryckligen inte tillåter, nämligen vad myndigheter i hemlandet vet. Och det är något som allt som oftast inte går att föra i bevis, säger Gabriel Donner.

– En kristen konvertit med 40 000 följare på Youtube kunde således av verket nekas asyl. Det räknas inte.

Det sista steget är att pröva sann tro.

– Det är dock hos Migrationsverket vanligt att hoppa direkt till frågan om sann tro, utan att alls beakta de föregående frågorna, säger Gabriel Donner.

– Även här saknar Migrationsverket en definition på tro, vilket ofta leder till fullständigt godtycke. Jesus själv skulle inte accepteras som troende.

Gabriel Donner är även kritisk mot att Migrationsverket inte tar hänsyn till de vittnen som konvertiter ofta åberopar, som är beredda att intyga hur personen i fråga uttrycker sin kristna tro.

– Domstolen och migrationsverket anser att de vet bättre än de som ser konvertiten regelbundet i andliga sammanhang om konvertitens tro, samtidigt som de flesta beslutsfattare inte kan förstå vad en kristen tro kan ge.

Gabriel Donner uppskattar att det är omkring 1 000 personer per år som söker asyl utifrån konvertering till kristen tro, och som ofta får stor hjälp av kyrkan att komma in i det svenska samhället.

– Vi kan inte komma ifrån det faktum att kyrkan klarat assimileringsarbetet där staten inte lyckats och, staten vill inte ta kyrkan till hjälp, säger han.

Även här saknar Migrationsverket en definition på tro, vilket ofta leder till fullständigt godtycke.

Isländsk ESC-provokation skapar kritik

Det isländska bandet Hatari, som deltog i Eurovision, hade flera gånger blivit varnade för att utföra politiska provokationer i samband med...

Israel är viktigare än Bibi Netanyahu

Israelkommentar Den intensiva debatten runt immunitetslagen är självklart inte oväntad. Det är också orsaken till att Netanyahu väntade med initiativet tills han...

Immunitetslagen central i koalitionsförhandlingarna

På onsdag om en vecka är det deadline för Benjamin Netanyahu att presentera sin nya regering. Men för närvarande går koalitions­förhandlingarna med...