Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Advokat: ”Jesus skulle inte accepteras som troende”

Advokat Gabriel Donner, som genom åren företrätt många afghanska och iranska konvertiter gentemot Migrationsverket, är mycket kritisk mot hur deras asylärenden handläggs. – Migrationsverket saknar en definition på tro, vilket ofta leder till fullständigt godtycke, säger han.

Nyheter · Publicerad 13:41, 10 dec 2018

Världen idag skrev nyligen om mötet med 25 nykristna medlemmar av Hammarbykyrkans persiska grupp, vilka samtliga fått avslag på sina asylansökningar. En vanlig invändning från Migrationsverket är att konvertiterna inte anses ha en genuin kristen övertygelse.

Ändå är det inte i första hand frågan om ”sann tro” som huvudsakligen ska prövas av myndigheten, enligt advokat Gabriel Donner.

– Migrationsöverdomstolen har fastställt att prövning av tro ska ske utifrån UNHCR:s riktlinjer avseende trosbaserade asylansökningar, uppger han för Världen idag, och förklarar att prövningen enligt flyktingorganets riktlinjer ska ske i tre steg.

– Först ska prövas om personen vänt sin forna tro ryggen. Om det är farligt att göra det, såsom i Iran och Afghanistan, ska asyl beviljas. Men Migrationsverket hoppar över detta, även där det uttryckligen åberopas av den asylsökande.

Andra steget är att pröva om en person tillskrivs en ny kristen tro, vilket utifrån EU-domstolens praxis handlar om vad landsmän ser och uppfattar.

– Men Migrationsverket tar ofta enbart sikte på det som EU-domstolen uttryckligen inte tillåter, nämligen vad myndigheter i hemlandet vet. Och det är något som allt som oftast inte går att föra i bevis, säger Gabriel Donner.

– En kristen konvertit med 40 000 följare på Youtube kunde således av verket nekas asyl. Det räknas inte.

Det sista steget är att pröva sann tro.

– Det är dock hos Migrationsverket vanligt att hoppa direkt till frågan om sann tro, utan att alls beakta de föregående frågorna, säger Gabriel Donner.

– Även här saknar Migrationsverket en definition på tro, vilket ofta leder till fullständigt godtycke. Jesus själv skulle inte accepteras som troende.

Gabriel Donner är även kritisk mot att Migrationsverket inte tar hänsyn till de vittnen som konvertiter ofta åberopar, som är beredda att intyga hur personen i fråga uttrycker sin kristna tro.

– Domstolen och migrationsverket anser att de vet bättre än de som ser konvertiten regelbundet i andliga sammanhang om konvertitens tro, samtidigt som de flesta beslutsfattare inte kan förstå vad en kristen tro kan ge.

Gabriel Donner uppskattar att det är omkring 1 000 personer per år som söker asyl utifrån konvertering till kristen tro, och som ofta får stor hjälp av kyrkan att komma in i det svenska samhället.

– Vi kan inte komma ifrån det faktum att kyrkan klarat assimileringsarbetet där staten inte lyckats och, staten vill inte ta kyrkan till hjälp, säger han.

Även här saknar Migrationsverket en definition på tro, vilket ofta leder till fullständigt godtycke.

Ordkrig efter israeliska flygangrepp i Syrien

Missilangrepp Iran är redo att utplåna Israel, hävdar chefen för det iranska flygvapnet, sedan Israel angripit iranska mål i Syrien. – Vi slår till mot vem som än...

Det räcker inte med besvärjelser

Ledare Beklämmande röra Så här när dammet börjar lägga sig kan man fundera en del på förra veckans kaos i regeringsfrågan. Hur kunde S, MP, C och L ens komma på tanken att...