Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Adoption i stället för abort

Gunilla Gomér (KD) lyckades i början av veckan åter få fokus på abortfrågan, genom att uppmana till ökade inhemska adoptioner. Utspelet gillas av katolska Respekt, som dock inte tror på adoption som ett sätt att sänka aborttalen snabbt.

Nyheter · Publicerad 00:00, 1 jun 2011

Det var i en intervju i SVT på måndagen som Gunilla Gomér, ordförande i Ja till livet och regionpolitiker i Västra Götaland, talade om en nollvision mot aborter. Som ett led i detta föreslog hon både en sänkt abortgräns samt att oönskat gravida skulle överväga att adoptera bort sina barn.

Gunilla Gomér är inte förvånad över av hon omedelbart fick mothugg av partiledningen, och påminner om att förslaget om adoption som ett sätt att minska aborterna röstades ner på partiets riksting för några år sedan.
– Men samtidigt står det i partiprogrammet att man vill minska aborterna, och när dessa då snarare ökar än minskar, undrar jag vad man egentligen gör i den här frågan. Här krävs att vi hittar nya grepp och metoder, säger hon till Världen idag.

En förutsättning för att kunna arbeta effektivt, menar hon, vore att ta reda på vad som motiverar kvinnor att göra abort, och vad som skulle kunna få dem att ändra sig.
– Det kan handla om att vi måste ändra attityden till att få ett barn med Downs syndrom, eller ta tag i de fall då kvinnan gör abort av ekonomiska skäl. Kuratorerna och barnmorskorna skulle behöva fråga inte bara om kvinnan vill behålla barnet, utan även berätta om vilket stöd som finns för att behålla det.

Antalet inhemska adoptioner är få, men steg förra året kraftigt. Då adopterades 37 barn mellan 0-1 år som fötts i Sverige, jämfört med 27 barn 2009 och 24 året dessförinnan. Socialstyrelsen säger sig inte ha någon förklaring till ökningen.

Den katolska organisationen Respekt, vars telefonjour i drygt åtta år tagit emot samtal och mejl från bland annat oönskat gravida, välkomnar att Gunilla Gomér slår ett slag för inhemska adoptioner.

Ordförande Helena D´Arcy ser det dock som ett förslag ”med väldigt lång startsträcka”, i och med att adoption i dag över huvud taget inte förs fram som alternativ till oönskat gravida.
– Adoption finns inte på kartan i dag och kräver ett helt annat sätt att tänka. Det har bara hänt en enda gång att frågan kommit upp i vår jour, säger hon.

Bakom de höga svenska abortsiffrorna ser hon en samverkan mellan å ena sidan en generös lagstiftning, och å andra sidan en liberal inställning till sexualitet och reproduktion, med ett högt sexuellt risktagande.
– Gör man abortlagen så liberal som den i Sverige så följer per automatik att aborttalen blir höga. Inget annat land i västvärlden har en lika liberal abortlagstiftning, och inget har heller lika många aborter.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier