Nyheter

Adam och Eva blev hett debattämne

Adam och Eva gestaltade av konstnären Peter Wenzel (1745-1839). Foto: Wikimedia
Adam och Eva gestaltade av konstnären Peter Wenzel (1745-1839). Foto: Wikimedia
David Willgren
David Willgren
Stefan Swärd
Stefan Swärd

Att hävda att Adam och Eva inte fanns på riktigt är ett uttryck för liberalteologi. Det menar Stefan Swärd, men får mothugg av evangelikala svenska teologer.– Teologiska utbildningar som lär ut en mytologisk bibelsyn måste deklarera detta öppet, anser Stefan Swärd.

Publicerad Uppdaterad

Debatten seglade upp efter Stefan Swärds ledartext i Världen idag nyligen. Där slog han fast att urholkandet av bibliska sanningar blir ett sluttande plan, som i slutänden tillintetgör hela den kristna tron.

”Ett teologiskt seminarium som till exempel lär ut att första delen av 1 Mosebok är en gammal myt, utan historisk förankring, är präglad av liberalteologi”, menade Swärd bland annat i artikeln.

”Bibeltroende kan inte ge stöd till en sådan verksamhet”, skrev han vidare.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Man måste få ha olika syn på till exempel Adams och Evas historicitet utan att för den skulle bli kallad liberalteolog, menade exempelvis David Willgren, teologie doktor i Gamla testamentets exegetik och lärare vid Akademin för Ledarskap och Teologi (ALT).

– Det evangelikala fältet rymmer både bokstavstroende teologer och teologer med en mer mytologisk syn på en del av bibelns texter, säger han när Världen idag ringer upp honom.

Till den senare gruppen räknar David Willgren i någon mån in även sig själv.

– Det handlar egentligen inte om att man behöver avskriva att det funnits en historisk Adam och Eva. Men frågan om de har funnits på riktigt är ganska komplex, och utifrån det vi kan läsa i 1 Mosebok så går det inte att ge något definitivt svar på detta, säger han.

Ser du ingen risk att man, genom att ifrågasätta historiska personer och berättelser i Bibeln, hamnar på ett sluttande plan där tron på bibelordet alltmer tunnas ut?

– Nej, jag tror inte det. Om en viss text i Bibeln inte var ämnad att göra historiska anspråk så blir det inte bibeltroget att påstå att den gör det. Så jag ser inte den risken för ett sluttande plan.

David Willgren har även reagerat på Stefan Swärds bloggtext, där han skriver att man som bibeltroende inte kan ”ge stöd till sådan teologisk verksamhet som talar om 1 Mosebok som en gammal myt utan historisk förankring”.

– Det har att göra med synen på vad vi gör på en teologisk högskola, förklarar David Willgren och tar sitt eget lärosäte, ALT, som exempel.

– För oss handlar det inte om att lära ut det rätta sättet att tolka en text, utan att visa de vanligaste tolkningarna och visa på argument för och emot. Sedan får studenterna själva väga de olika faktorerna och dra slutsatser. Jag tror att de flesta landar i att Adam och Eva var historiska personer.

Stefan Swärd menar att en tolkning av Adam och Eva som historiska personer är avgörande för en rätt förståelse av Bibeln och kristen tro. Delar du inte den synen?

– Det är en ganska klurig fråga. I dagsläget skulle jag luta åt att det inte nödvändigtvis måste ha funnits en Adam och Eva. Även om jag personligen inte alls skulle ha problem med att de funnits.

Stefan Swärd ångrar inte sin artikel. Att ifrågasätta den historiska autenticiteten hos bibliska personer och händelser riskerar att leda väldigt fel, menar han.

– All trovärdighet för Bibeln faller bort om du plockar bort historien, säger han.

– Mitt huvudargument är att det i övriga Bibeln refereras till händelserna i 1 Mosebok som historiska fakta. Paulus talar exempelvis på flera ställen om Adam och Eva som historiska personer. Anser man att det han säger inte är sant? Ja, i så fall hävdar man att man vet bättre än Paulus.

David Willgren menar att en hållning där man enbart lär ut en viss tolkning skulle vara förödande för en teologisk utbildning. Stefan Swärd tillbakavisar den kritiken:

– Jag har full förståelse för att man inom teologisk utbildning redogör för olika perspektiv. Men när det gäller att forma pastorer och morgondagens ledare måste man vara tydlig med vad man som rörelse och samfund står för. Man kan inte forma dem bara genom att ha högt till tak. Varför ska frikyrkorna i så fall bedriva teologisk utbildning? Då kan man lika väl gå på vanliga universitet, i Uppsala eller Lund, menar han.

– Om samfunden vill bedriva utbildning med en mytologisk symbolisk bibelsyn så får de göra det. Men i så fall måste man deklarera det öppet så att både blivande studenter och huvudmän kan känna till det. Vad man däremot inte kan göra är att smyga in detta bakvägen.

Powered by Labrador CMS