Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Adaktusson mötte Israels president i Jerusalem

Israels president Reuven Rivlin tog på tisdagen emot en delegation där den svenske Europaparlamentarikern Lars Adaktusson ingick. Syftet med besöket var att etablera kontakt med Israels politiska ledning.

Nyheter · Publicerad 17:07, 7 jun 2017

Lars Adaktusson är just nu i Israel för att bland annat delta i en bönefrukost i Jerusalem. Dagen innan, i tisdags, var han inbjuden till ett möte med Israels president Reuven Rivlin och biträdande utrikesminister Tzipi Hotovely.

På agendan stod även samtal om den ansträngda relationen mellan Sverige och Israel -– en relation som började surna när den nytillträdda rödgröna regeringen erkände Palestina som stat hösten 2014.

Därefter har det gått mer eller mindre brant utför, ur israeliskt hänseende: utrikesminister Margot Wallström (S) har antytt att Israel gjort sig skyldigt till utomrättsliga avrättningar av palestinier, och Sverige har röstat för Unesco-resolutioner om Jerusalems kulturarv som uppfattats som onödigt politiserande.

Israel har markerat mot den svenska regeringen bland annat genom att inte erbjuda Margot Wallström möjlighet att träffa sin israeliska motpart när hon varit i Israel.

För Lars Adaktusson gjorde de israeliska politikerna klart att de förväntar sig ett närmande från svensk sida.

– Det framkom tydligt att bollen ligger hos den svenska regeringen, som måste ta initiativ för att normalisera relationen, säger Lars Adaktusson efter tisdagens möten.

– Det är inte så att man från israelisk sida tycker sig ha ett ansvar för att lösa den situation som råder nu, utan de beslut och politiska steg som tagits från svensk sida måste Sverige reda upp i relation till Israel, inte tvärtom.

Han menar att israelerna inte anser att det handlar om misstag eller missuppfattningar, vilket tidigare framförts från svenskt håll.

– Det är en väldigt tydlig uppfattning bland Israels ledare att att man ser det svenska agerandet som utslag av en tydlig politik agenda – alltifrån erkännandet av en palestinsk stat till de uttalanden som utrikesministern gjorde när det gällde utomrättsliga avrättningar, till omröstningar som Sverige varit med i inom Unesco, säger han.

– Misstag kan alla göra och de kan man resonera om och rätta till. Men när inställningen är att det inte handlar om misstag utom om en medveten politisk agenda, då krävs också en förening av något slags steg och politisk vilja för att visa att man har omprövat sin inställning.

Ett syfte med resan för Lars Adaktusson, som nyligen valdes till ordförande för vänskapsförbundet Sverige-Israel, har också varit att stärka de egna och det egna partiets relationer till Israel, och att markera distans till den svenska regeringens politik.

– För mig var det viktigt att personligen etablera kontakt med ledande politiker i Israel. Dels för att det är värdefullt för mitt arbete i Europaparlamentet, men också för att Kristdemokraterna som parti vill ha goda och väl fungerande relationer till Israel, säger han.

– Detta har också noterats och tacksamt tagits emot av dem jag träffat. Dessutom har det varit viktigt att understryka att den svenska regeringens fientliga inställning inte har stöd av alla svenskar.

Infiltration mest effektivt mot religion

Ledare Mitt i högsommaren släpptes de nya resultaten från världens största undersökning av människors... lördag 19/9 00:00

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...