Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Adaktusson: Kartlägg kristofobin i Sverige

Den tilltagande utsattheten hos kristna har på senare tid lyfts fram i skriftliga frågor och motioner i riksdagen. Kränkningar av troende är ”oacceptabelt”, heter det från regeringens sida. Men Lars Adaktusson (KD) vill se fler konkreta åtgärder och föreslår nu en kartläggning av kristofobin i Sverige.

Nyheter · Publicerad 07:00, 6 okt 2020

”Regeringen bör ges i uppdrag att skyndsamt ta initiativ till en kartläggning av svensk kristofobi, inkluderande analys av bakomliggande orsaker samt förslag till åtgärder mot okunskap, fördomar och hatbrott med kristofobiska motiv”, skriver Adaktusson i motionen.

Han hänvisar till rapporter från Brottsförebyggande rådet (Brå) och en rapport från Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) som visar att hot och angrepp mot kristna är ett växande problem.

Det finns också många berättelser om kristna asylsökande från Irak och Syrien som tvingats leva med övergrepp och hot från radikala muslimer, påpekar han.

”Regeringen måste inse situationens allvar och skyndsamt ta initiativ till en utredning om kristofobi i Sverige. I samarbete med organisationer som Sveriges kristna råd och Svenska evangeliska alliansen bör en kartläggning ske vad gäller problemets omfattning, dess orsaker samt vilken typ av motåtgärder som krävs från samhällets sida”.

Adaktussons partikamrater Andreas Carlson och Gudrun Brunegård har, liksom SD:s Björn Söder, ställt skriftliga frågor till ansvariga ministrar om kristnas utsatthet.

Brunegårds fråga fokuserade på kristna elever som hånas av klasskamrater och lärare och utbildningsminister Anna Ekström (S) svar lyder:

”Det är oacceptabelt att elever blir kränkta i skolan. Inte minst gäller detta om kränkningen sker på grund av elevens tro eller religion.”

Ekström hänvisar till olika åtgärder som vidtagits i arbetet mot diskriminering i skolan, men någon specifik insats mot kristofobi nämns inte.

Frågorna från Carlson och Söder fokuserar på hatbrott mot kristna och besvaras av inrikesminister Mikael Damberg (S).

”Den som hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på trosbekännelse, till exempel kristendom, döms för hets mot folkgrupp”, skriver Damberg som även han hänvisar till ett pågående arbete.

”Polismyndigheten har i särskilt uppdrag att fortsatt utveckla och förbättra arbetet för att bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin.”

Det är oacceptabelt att elever blir kränkta i skolan. Inte minst gäller detta om kränkningen sker på grund av elevens tro eller religion.

Hans rike ska aldrig ta slut

Ängeln Gabriel besöker en tonårsflicka i Nasaret och säger till henne de mest fantastiska saker:... lördag 25/3 00:00

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Finskspråkiga niondeklassare tycker sämre om svenskan

Finland. Finskspråkiga elever i Finland är för dåliga på svenska när de går ut nian, enligt en rapport från... fredag 24/3 21:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10