Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
2 Korintierbrevet 4:17

Världen idag

Adaktusson: Kartlägg kristofobin i Sverige

Den tilltagande utsattheten hos kristna har på senare tid lyfts fram i skriftliga frågor och motioner i riksdagen. Kränkningar av troende är ”oacceptabelt”, heter det från regeringens sida. Men Lars Adaktusson (KD) vill se fler konkreta åtgärder och föreslår nu en kartläggning av kristofobin i Sverige.

Nyheter · Publicerad 07:00, 6 okt 2020

”Regeringen bör ges i uppdrag att skyndsamt ta initiativ till en kartläggning av svensk kristofobi, inkluderande analys av bakomliggande orsaker samt förslag till åtgärder mot okunskap, fördomar och hatbrott med kristofobiska motiv”, skriver Adaktusson i motionen.

Han hänvisar till rapporter från Brottsförebyggande rådet (Brå) och en rapport från Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) som visar att hot och angrepp mot kristna är ett växande problem.

Det finns också många berättelser om kristna asylsökande från Irak och Syrien som tvingats leva med övergrepp och hot från radikala muslimer, påpekar han.

”Regeringen måste inse situationens allvar och skyndsamt ta initiativ till en utredning om kristofobi i Sverige. I samarbete med organisationer som Sveriges kristna råd och Svenska evangeliska alliansen bör en kartläggning ske vad gäller problemets omfattning, dess orsaker samt vilken typ av motåtgärder som krävs från samhällets sida”.

Adaktussons partikamrater Andreas Carlson och Gudrun Brunegård har, liksom SD:s Björn Söder, ställt skriftliga frågor till ansvariga ministrar om kristnas utsatthet.

Brunegårds fråga fokuserade på kristna elever som hånas av klasskamrater och lärare och utbildningsminister Anna Ekström (S) svar lyder:

”Det är oacceptabelt att elever blir kränkta i skolan. Inte minst gäller detta om kränkningen sker på grund av elevens tro eller religion.”

Ekström hänvisar till olika åtgärder som vidtagits i arbetet mot diskriminering i skolan, men någon specifik insats mot kristofobi nämns inte.

Frågorna från Carlson och Söder fokuserar på hatbrott mot kristna och besvaras av inrikesminister Mikael Damberg (S).

”Den som hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på trosbekännelse, till exempel kristendom, döms för hets mot folkgrupp”, skriver Damberg som även han hänvisar till ett pågående arbete.

”Polismyndigheten har i särskilt uppdrag att fortsatt utveckla och förbättra arbetet för att bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin.”

Det är oacceptabelt att elever blir kränkta i skolan. Inte minst gäller detta om kränkningen sker på grund av elevens tro eller religion.

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Putin trappar upp sitt krig – hur ska vi som kristna tänka?

Ledare I helgen har Vladimir Putin annonserat ”folkomröstningar” i de ockuperade regionerna Luhansk,... fredag 23/9 00:10

Ännu en temadag om samkönade relationer i EFK

Stockholm. Evangeliska frikyrkans arbete med frågan om samkönade relationer går vidare. Lördagen 1 oktober... måndag 26/9 07:00

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas... torsdag 22/9 00:10

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som... torsdag 22/9 00:10

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...
Följ Världen idag i sociala medier