Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Abortregister klart i höst

Sedan mitten av februari är landstingen skyldiga att rapportera in personuppgifter kring alla aborter som skett efter läkarkontakt. Till hösten blir det möjligt för både forskare och andra att söka anonymiserade data genom registret, uppger Socialstyrelsen.

Nyheter · Publicerad 12:01, 31 maj 2017

Förra hösten valde regeringen att hörsamma önskemål om att slopa det undantag som gjort att aborter av integritetsskäl inte fått tas med i patientregistret.

Gynekologer, barnmorskor och läkare, liksom även Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, ville ha ett register för att kunna utvärdera aborterna och bättre förebygga oönskade graviditeter och upprepade aborter.

Sedan den 15 februari i år är nu landstingen skyldiga att rapportera även aborter inom den öppna specialistvården.

De första uppgifterna till registret ska vara inne i slutet av maj, och till hösten hoppas Socialstyrelsen att de ska ha kunnat läggas in i en sökbar databas.

– Vi hoppas att uppgifterna ska vara tillgängliga någon gång i höst så att man via vår databas ska kunna göra egna uttag och se hur statistiken ser ut i landstingen och i riket, säger Lars Grönvik, enhetschef för den avdelning vid Socialstyrelsen som ansvarar för patientregistret.

– Databasen står öppen för alla, och vi hoppas så klart att forskningen ska vara intresserad av att ta in data för att vidareutveckla vården. Men för oss är det också viktigt att allmänheten ska kunna ta till sig informationen.

Uppgifterna består av sammanställningar där man inte kan se uppgifter om någon enskild. Och eftersom bara aborter som skett efter läkarbesök kommer med i registret kommer Socialstyrelsen under en övergångsperiod att fortsätta att samla in övergripande statistik om samtliga utförda aborter från landstingen.

På sikt tror dock Lars Grönvik att även de medicinska aborter som sker efter kontakt med en barnmorska, och som numera utgör en majoritet av alla aborter, kommer att kunna tas med i patientregistret.

Så sent som i mars öppnade regeringen nämligen för att ta med besök hos andra yrkeskategorier än läkare inom psykiatrisk öppenvård, vilket kan vara ett steg mot att se över begränsningen även inom annan vård.

– Lagbegränsningen gör tills vidare att vi bara får in uppgifter från läkarbesök hos läkare i specialiserad öppenvård. Men i förlängningen vill vi ju kunna ta in uppgifter om besök även hos andra yrkeskategorier, som dialyssköterskor eller barnmorskor, säger han.

Databasen står öppen för alla, och vi hoppas så klart att forskningen ska vara intresserad av att ta in data för att vidareutveckla vården.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...