På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Abortregister klart i höst

Sedan mitten av februari är landstingen skyldiga att rapportera in personuppgifter kring alla aborter som skett efter läkarkontakt. Till hösten blir det möjligt för både forskare och andra att söka anonymiserade data genom registret, uppger Socialstyrelsen.

Nyheter · Publicerad 12:01, 31 maj 2017

Förra hösten valde regeringen att hörsamma önskemål om att slopa det undantag som gjort att aborter av integritetsskäl inte fått tas med i patientregistret.

Gynekologer, barnmorskor och läkare, liksom även Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, ville ha ett register för att kunna utvärdera aborterna och bättre förebygga oönskade graviditeter och upprepade aborter.

Sedan den 15 februari i år är nu landstingen skyldiga att rapportera även aborter inom den öppna specialistvården.

De första uppgifterna till registret ska vara inne i slutet av maj, och till hösten hoppas Socialstyrelsen att de ska ha kunnat läggas in i en sökbar databas.

– Vi hoppas att uppgifterna ska vara tillgängliga någon gång i höst så att man via vår databas ska kunna göra egna uttag och se hur statistiken ser ut i landstingen och i riket, säger Lars Grönvik, enhetschef för den avdelning vid Socialstyrelsen som ansvarar för patientregistret.

– Databasen står öppen för alla, och vi hoppas så klart att forskningen ska vara intresserad av att ta in data för att vidareutveckla vården. Men för oss är det också viktigt att allmänheten ska kunna ta till sig informationen.

Uppgifterna består av sammanställningar där man inte kan se uppgifter om någon enskild. Och eftersom bara aborter som skett efter läkarbesök kommer med i registret kommer Socialstyrelsen under en övergångsperiod att fortsätta att samla in övergripande statistik om samtliga utförda aborter från landstingen.

På sikt tror dock Lars Grönvik att även de medicinska aborter som sker efter kontakt med en barnmorska, och som numera utgör en majoritet av alla aborter, kommer att kunna tas med i patientregistret.

Så sent som i mars öppnade regeringen nämligen för att ta med besök hos andra yrkeskategorier än läkare inom psykiatrisk öppenvård, vilket kan vara ett steg mot att se över begränsningen även inom annan vård.

– Lagbegränsningen gör tills vidare att vi bara får in uppgifter från läkarbesök hos läkare i specialiserad öppenvård. Men i förlängningen vill vi ju kunna ta in uppgifter om besök även hos andra yrkeskategorier, som dialyssköterskor eller barnmorskor, säger han.

Databasen står öppen för alla, och vi hoppas så klart att forskningen ska vara intresserad av att ta in data för att vidareutveckla vården.

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier